สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  1. Accountant
2. Assistant Direct Sales Manager (Sales & Customer Analysis, Direct Sales & E-Business)
3. Assistant Trade Marketing Manager
4. Executive Assistant
5. IT Application Support_Digital Marketing & Web Application
6. Management Accounting Manager
  1. QA Supervisor Rawmaterial
2. Technician ประจำนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบังและปิ่นทอง2
   
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง BRAND'S 1835 Co.Ltd.
  1. IT Executive_Technical Support
2. Maintenance Engineer
3. Production Supervisor
4. QA Supervisor / QA Staff - Packaging Development
  1. Production Supervisor / หัวหน้างานฝ่ายผลิต
2. QC Technician (เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ)
       

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Executive Assistant

Job purpose

To assist Marketing Manager and team in carrying out Marketing activities to ensure smoothly work
 
Principle Accountability

·         Perform proper secretarial works i.e. filing, documentation, making appointments, monthly report & expense claim etc.

·         Co-ordinate with Agency and Freelance in the area of PR, Factory Visit, Event, and media Production to ensure that all activities are run properly and followed the plan

·         Follow up all activities done ensuring objective achievement

·         Issue PO regarding Marketing activities to ensure that all equipments are ready to use timely

·         Co-operate with marketing team to solve current problems that may come from marketing activities.

No. of Position 1

Qualification

- Female, Age 25 - 33 years old.
- Bachelor Degree in Business Administration or related field
- At least 3 years experience in Marketing or Sales of mass consumer products or secretary works
- Fluent in English
- Analytical thinking
- Good Cooperation skill & service mind
- Good personality and interpersonal skill
- Ability to organize paper works

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
2. Accountant

Job purpose

To responsible for local payment , staff advance and settlement

 

·         Responsible for month-end and year-end fixed cost recording  in SAP system and ensure accuracy and timeliness

·        Handle local cheques payment both BKK & LCB and co-ordinate with bank officers related to outsourcing process and payment supporting documents controlling  

·        Review and manage cheque returned and cheque expired.

·        Handle advance payment to staff and settle advance accuracy on time

·        Proper enter all non PO transactions in SAP system

·         Co-ordinate and work with concerned department in accounting function

 

No. of Position 1

Qualification

·         Female, Age 25-35 years old

·         Bachelor Degree in Accounting

·         At least 3 years experience in accounting field 

·         Computer literate especially MS office

·         Good command in English

·         Able to work under pressure

·         Able to work at Wireless Road (

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
3. IT Application Support_Digital Marketing & Web Application

Job purpose

To responsible for supporting new initiatives and new projects of marketing, digital marketing, as well as maintaining the existing system to the best utilization

 

To provide software and hardware operational support needed, to ensure continuous operational availability of computer peripheral and related systems.

No. of Position 1

Qualification

 • Male/Female, age 27 - 35 years old
 • Bachelor's Degree in Computer Science, Information Technology or related field
 • At least 5 years experiences in Information System and Computer programming
 • Background in Digital marketing, E-Commerce and/or Customer Relation Management
 • Experience in online marketing system implementation and support.
 • Posses online marketing technical skills such as Payment Gateway/SMS API interface, SEO and Google Analytic
 • Experience in Web Programming, Web development tools, including PHP.
 • Experience in Supporting Network, Servers, Desktop, MS application would be advantage
 • Good analytical and problem-solving skills
 • Fast learner and process relevant working experience.
 • Good human relation skill, Service-minded and a good team player, ability to work independently and work well under pressure.
 • Good command of spoken and written English
 • Able to work at Wireless Rd(ถนนวิทยุ), Bangkok

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
4. Management Accounting Manager

Job purpose

Responsible for overall function of accounting department 

·     Coordinate with company’s Marketing department and Regional office

Maintaining, Monitoring B/S & P&L reconciling, Fixed Assets, BOI & Taxation

· Handling month-end and year-end closing processes, preparing and analyzing

·  Contacting internal auditors, Revenue Department, Customs and Excise Tax

·  Planning and controlling budgets and reviewing and managing cash flow

·  Preparing management reports and packages

·  Completing BOI and taxation processed

· Support GIA and Internal audit for audit self assessment and timely update

 ·   Be key important leadership role for Finance & Accounting Team

 

No. of Position 1

Qualification

· Male or Female, Thai Nationality, age 35 – 45 years

· Bachelor’s degree in Accounting or higher in related field

· At least 10 years in accounting and 5 years with supervisory level

·  US/Thai CPA degree is preferable

· Knowledge of IFRS Standard is preferable

· Strong knowledge of computerized accounting system

·  SAP Experience is preferable

· Mature personality, integrity compromised, versatile, good leader skill and able to deal with various types of people

· Good command of spoken and written in English

·  Positive attitude, good responsibility and able to work under pressure

· Good communication and problem solving skill

· Commit to excellent

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
5. Assistant Direct Sales Manager (Sales & Customer Analysis, Direct Sales & E-Business)

Job purpose

·         Report and analyze Sales and Customer acquisition, retention and engagement in direct  sales channels e.g. E-commerce, Telemarketing, Auto-Replenishment Program. 

·         Conduct deep dive analysis to identify business opportunity and key response variables; leverage these findings to drive lead generation, lifetime customer value, cross & up selling and refining/optimizing sales prospecting.

 • Track on and offline campaigns and develop campaign performance and ROI analysis. Based on the results of the analysis, make recommendations on future campaigns. 

·         Provide information and insights regarding customers, markets, competitors, and promotion campaign effectiveness to measure sales performance to support business decisions.

·         Manage campaigns and co-ordinate with other departments, Business Partners and Vendors.

Maintains sales forecasts and analysis for management reports and generate basis activity reports, and trends.

No. of Position 1

Qualification

·         Male or Female Age 28-35 years old

·         Bachelor’s degree in Business Management, Marketing or related field

·         Must having 5 years experience in Marketing Data Analysis role.

·         Experience in Direct Sales, E-commerce, CRM fields will be advantage.

·         Expert in MsExcel functions and formula, MsWord, and PowerPoint. Exposure Query creation and Analytic tool is a plus.

·         Experience in CEM/CRM software solution e.g. SAP, Oracle etc. would be an advantage.

·          Highly organized with strong attention to details.

·         Self-motivated with strong problem-solving skills.

·         Good command of Thai & English both speaking and writing.

·         Result orientated team player and Carry Positive & Can-do Attitude with Pleasant personality

 ·         Able to work at Wireless Rd, Bangkok

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
6. Assistant Trade Marketing Manager

Job purpose

- Co-work with Marketing and Sales Team to develop and implement customized channel promotions for products.

- Analyze channel sell through and promotion results, outlet by outlet and implement improvement plans.

- Conduct and check competitive benchmarking, retail price comparison, competitors movement and feedback to Marketing and Sales Team.

- Analyze channel performance, shops performance and provide feedback to Marketing Managers and Sales Team.

- Identify and implement key KPI metrics for measurement of efficiency and resource allocation.

- Develop new channels to assist sales team to grow the business.

- Ensuring alignment across the sales and marketing on field sales needs and marketing initiatives and budget management

- The role needs to work closely with Marketing Managers and Sales Teams in various channels

No. of Position 1

Qualification

·         Male only , Age 30 - 40 years old.     

·         Bachelor Degree/Master Degree in Business Administration, Business Marketing or related field

      ·         At least 5 years Direct experience in Sale & Trade marketing from sizeable FMCG company

      ·         Work with Distributor would be preferable

      ·         Fluent in English & Burmese

      ·         Good Analytical skills with good business acumen

      ·         Decision making oriented

      ·         Willingness to be based in Yangon, with frequent travel throughout Myanmar

 

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

สนใจติดต่อสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส(ประเทศไทย) จำกัด
140/1 อาคารเคี่ยนหงวน2 ชั้น 15
ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ คุณDuriyangporn
โทร. 02-651-4211 ต่อ 1415

ดูแผนที่


โรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

URGENTLY REQUIRED !!!
1. QA Supervisor Rawmaterial

Job purpose

• To monitor and improve Production process as well as outsources processes to ensure that all processes are in line with quality system and maintain overall quality system ensuring product quality and customer satisfaction
• Improve production process ensuring productivity and always in line with quality system
• Update Quality Plan specifications
• Evaluate and Improve QC/QA function
• Handling customer complaint related to EOC group
• Control Department’s Document: Process flow & Specification, Process validation and monitoring report, Standard Testing methods and rework procedure
• Ensure that all outsources activities  work properly based on quality system

No. of Position 1

Qualification

• Bachelor degree / Master degree in Food Science / Food Technology/ Bio-Technology.
• At least 3 years experience in QA/QC function
• Possess basic knowledge of HACCP/GMP/ISO 9000 concept
• Good command of English and computer skills
• Strong Communication & Co-ordination skills
• Able to work at Pinthong Industrial Estate

 

Basic Qualification

 

Job Type :

Full Time

Rank Salary  :

Not Specified

Gender :

Female

Salary(Baht) :

Not Specified

Experience :

3 - 5 years

Education :

Bachelor's or Master's Degree

Faculty : Science
Major : Food Science

Faculty : Science
Major : Biotechnology

Faculty : Related fields

Faculty : Engineering
Major : Food Engineering

Location :

Province :Laemchabang  Chonburi

     Interested applicants can send your C.V.to:njp@cerebos.co.th

Recruitment :: Human Resources Department

Cerebos (Thailand) Ltd.
Leamchabang Indutrial Estate
38/6  Moo 5, Tumbol Thungsukhla,
Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 038-490 400 # 2417 Fax: 038-490 407

Go to top

ต้องการด่วน !!!
2. Technician ประจำนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบังและปิ่นทอง2

หน้าที่หลัก

 ควบคุม ดูแล และรักษาความสะอาดเครื่องจักรที่รับผิดชอบให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

•ควบคุม ดูแล ทำ Preventive Maintenance และ Planned Maintenance ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักร และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
•ควบคุมให้มีอะไหล่คงคลังที่จำเป็นพร้อมใช้งานเสมอ
•จัดเตรียม ขอสั่งซื้อ และติดตามอะไหล่ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำ Preventive Maintenance, Planned Maintenance และ Work order ต่างๆ
•ดูแลรักษาคู่มือ/drawing เครื่องมือ และอุปกรณ์ ตลอดจน update รายการเครื่องจักร และอุปกรณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้พร้อมใช้งานเสมอ
•ดูแล ปฏิบัติตาม ระบบงาน Maintenance เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

2.จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ในสาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง เเละสาขาช่างกล

3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานซ่อมแซมเครื่องจักร , ทำ PM วางแผนและบำรุงรักษาเครื่องจักร

4.หากเคยผ่านงานในอุตสาหกรรมผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.ผ่านการอบรมเรื่อง “การทำงานในที่อับอากาศ - ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ” (ถ้ามี)

6.สามารถทำงานเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้

ไปด้านบน

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

Interested applicants can send your C.V.to:njp@cerebos.co.th

ผู้มีความสนใจสมัครงาน กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online หรือส่งประวัติมาที่  Email : njp@cerebos.co.th

 และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
38/6 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ติดต่อ : คุณนิธินันท์
โทร : 038-490400-5 ต่อ 2417/ Fax: 038-490407
E-mail : hrd@cerebos.co.th / Web Site : www.brandsworld.co.th

ดูแผนที่


โรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

URGENTLY REQUIRED !!!
1. QA Supervisor / QA Staff - Packaging Development

Job purpose

To develop and assure paper packaging and other packaging quality and customer requirements

To manage all technical aspects of packaging development including paper packaging and other packaging to meet customer requirements.

·         Packaging development

o   Develop packaging by co-coordinating with MKT, Procurement, Production, QA, Logistics and external parties such as suppliers, co-packers, designers.

o   Develop packaging and its specification for all new products, update and maintain packaging spec

o   Work with packaging supplier to improve cost, capability and quality

o   Minimize packaging quality problem  since development step.

o   Issue and maintain barcode

o   Check all text on label to comply with Labeling Laws or approved labels from customers.

No. of Position 1

Qualification

·         Male/Female Age 22-35 years old

·         Bachelor Degree / Master degree in Packaging Technology, Food Science & Technology or  related fields

·         New Graduated or At least 3 years experience in Food Packaging Development

·         Knowledge in GMP / HACCP/ ISO9000 / ISO14000 / Food labeling Law.

·         Good command of English and computer skills

·         Strong Communication & Co-ordination skills

·        Able to work at Pinthong II Industrial Estate

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
2. Production Supervisor

Job purpose

To monitor, plan, measure and supervise daily production operations to achieve target and quality following Production standard instructions and Quality policy

 

·        Control Production line

 ·        Issue a weekly production plan and control to ensure that daily production is properly run and met the target

·        Section’s performance analysis and propose action plan on monthly meeting

·        Solve and prevent any production problem and/or abnormal happening

·        Perform a daily/bi-weekly meeting with DL, Line leader and Technician to update a production line problem, solving and prevent any production problem and/or abnormal happening

 

No. of Position 1

Qualification

- Male/Female, Age 23-32 years old

- Bachelor or Master Degree in Food Science, Food Engineer or  related field

- At least 1-2 years experience in food industry

- Good command of English and computer skills

- Computer literate

- Able to work in Shifts

 

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
3. Maintenance Engineer

Job purpose

To manage and improve overall maintenance system and activities for all machines as well as support maintenance and production team to perform machine repair and  maintenance,  machine process and line improvement to ensure that production lines are operated at optimum efficiency, higher productivity and required product quality

·        Control and review Preventive Maintenance and Planned Maintenance timely to ensure that machine, equipment and system are in well-maintained conditions and operated at maximum efficiency and least supply problem to users.

·        Control the repair and maintenance expenditure as well as spare part stock at target level

·        Manage Purchasing Requisition for needed spare part in Preventive Maintenance, Planned Maintenance and work order

·        Maintain machine manual, drawing and equipment including update machine and equipment list ensuring prompt usage

·        Handle corrective, breakdown and improvement work orders under responsible areas.

·        Handle projects and assignments in improving:

o   Machine and line efficiency

o   Productivity

o   Product quality

o   Production process and yield wastage

o   Safety/working condition

o   Maintenance skill of technician as well as production operators

·        Encourage subordinates/team to improve capability consistently through TPM activities e.g. AM, PM, Focus Improvement, Kaizen and Education & Training for Technicians

No. of Position 1

Qualification

·         Male / Female, Age 25-35 years old.

·         Bachelor Degree or Master Degree in Electrical Engineer is advantage

·         At least 3-5 years experience in Maintenance system, PLC control (S 5 Siemens, OMRON, Mitsubishi) in the field of PM system, Project Management, Spare part control system, Alignment Technique, Vibration Test Technique, FMEA/ATS and Energy Saving

·         Good command in English and Computer skills

·         Good leadership skill

·         Able to work at Pinthong II Industrial Estate, Chonburi

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
4. IT Executive_Technical Support

Job purpose

 To provide IS implementation, trouble-shooting, and user application support relating to all IS infrastructure in both hardware and software.

System Administrator

§  Ensure continuous operational availability of network system, computers and peripherals.

§  Install and configure the operating system and related software products on new or corrupted system.

§  Coordinate with service companies the preventive maintenance scheduling of system device and problem rectification.

Daily Support

§  Provide Hardware and Software supports to users.

§  Perform technical inspection on purchased IT equipment, spare part, accessories and stationery before acceptance of payment.

§  Maintain up-to-date status of hardware/software inventory and maintenance log containing computer hardware, software, replacement parts and program upgrades.

§  Record all user requests with updated status in support log.

Training

§  Provide training for end-users on basic computer operations, user related application (e.g. MS-Office).

Disciplinary

§  Follow company regulations, department guideline and all implemented standard system.

§  Ensure 100% compliance to audit requirements, no audit point in responsibility area

No. of Position 1

Qualification

 • Male, age 24 - 28 years old
 • Bachelor's Degree in Computer Science, Information Technology or related field
 • Have experiences 1 - 3 years in IT Supporting Network, Servers, Desktop, MS application
 • Knowledge in TCP/IP networking, switching, and Router
 • Knowledge in PABX Telephone System, Access Control System
 • Knowledge in Microsoft Platform, Microsoft Active Directory and Microsoft Exchange.
 • Good command of spoken and written English.
 • Good Human relation skill, Service-minded and a good team player, ability to work independently and work well under pressure
 • Able to work at Pin Thong II Industrial  Estate – Chonburi

 

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่
ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
150/50 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ติดต่อ คุณบุปผา อภิสิทธิ์ 
โทร : 038-318777 ต่อ 8417 / Fax: 038-318778
E-mail : hrd@cerebos.co.th / Web Site : www.brandsworld.co.th

ดูแผนที่


BRAND'S 1835 Co.Ltd.

1. Production Supervisor / หัวหน้างานฝ่ายผลิต

Job purpose

•To monitor, plan, measure and supervise daily production operations to achieve target and quality following Production standard instructions and Quality policy

•Ensures production meets or exceeds the target output and operate within the company’s efficiency and quality standard

•Work closely with other counterparts in understanding critical operational duties and tasks required, such as fulfilling production shipments with good quality products to customers on time, manpower planning and management, basic process understanding and troubleshooting, participating in Lean/Kaizen projects, etc

No. of Position 1

Qualification

•Bachelor’s Degree in Engineer or equivalent with experience in supervisor level.

•Age over 27 years old

•Minimum experience 2 years in supervisory level.

•Good interpersonal skills, both people and communication skill

•Proactive approach to product quality control and improvement

•A team leader with excellent planning, organizational and problem-solving skills

•Resourceful and analytical with strong interpersonal and communication skills to coach and motivate others

•Strong statistical background with ability to collect, analyze and utilize data for problem-solving and continuous improvements

•Able to work under pressure and meet tight deadlines

•Must have experience in Plastic injection molding,

•Experience in stamping product environment, SAP or ISO will be beneficial.

•Able to work Monday-Saturday (Shift rotation)

Go to top

2. QC Technician (เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ)

หน้าที่หลัก

• To ensure that only quality & specify raw materials are acceptable for the production

• To assure that the finished goods delivered to our customer is defect free and safe for consumption  


จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

Qualifications:

• Bachelor’s Degree in Polymer Science/Engineer or equivalent.
• Age over 25 years old

• Minimum 2 years working experience in quality control process.

• Good interpersonal skills, both people and communication skill
• Proactive approach to product quality control and improvement
• Able to work under pressure and meet tight deadlines

• Able to understand, read and write basic English language.

• Able to work Monday-Saturday (Shift rotation)


คุณสมบัติ:

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในสายงานการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 2 ปี
- หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม Plastic injection molding, stamping product , SAP หรือ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ แบบเข้ากะได้

ไปด้านบน

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัคร online และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

 

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

 

Contact Person : Khun  Sajicha
Address: 150/48 Moo 9 Pinthong Industrial Estate 2, T.Nong-Kham, A.Sriracha, Chonburi Thailand 20110
Telephone: 038-347-137-41#4001   Fax: 038-347-143
E-mail: hrd@brands1835.co.th

Home Page: http://www.brandsworld.co.th