สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  1. Assistant Brand Manager (Indochina)
2. Brand Manager
3. Trade Marketing Executive
  1. BOI Admin Officer (Import – Export)
2. HR Supervisor - Compensation and Benefit
3. Maintenance Engineer
4. Plant Human Resources Manager
5. Production Technician
6. Secretary to General Manager
   
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง BRAND'S 1835 Co.Ltd.
  1. HR Supervisor - Training & Development
2. Packaging Development Supervisor
3. Production Supervisor
4. Production Technician
5. QA Supervisor – Customer Complaint
6. Safety Officer
7. Senior Packaging Development Supervisor
  1. Production Supervisor (Shift)
2. Senior Engineer
3. Warehouse Executive
       

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Assistant Brand Manager (Indochina)

Job purpose

Job Purpose:- 

To assist Executive Vice President – Emerging Market in planning and executing marketing plan to achieve of annual sales/PBIRT budgets within A&P expenditure levels approved including developing business plan 

Principle Accountability :-

 • Prepare annual budgets, marketing plans and set-up sales/PBIRT targets including all Indochina markets
 • Manage responsible product group(s) to achieve sales with A&P budget and market share targets
 • Implement, control and develop marketing plans in order to ensure maximum efficiency of the program and target achievement
 • Manage, monitor and provide supports to Distributor ensuring achievement of mutually agreed distribution targets and appropriate products' handling
 • Analyze trades’ performance by channel and country on weekly basis
 • Monitor general environment situations and visit markets for discussion, marketing campaign implementation, problem solving etc. to ensure that the process run smoothly
 • Manage and work with advertising agency to develop advertising campaigns in order to create long-term positioning of BRAND’S products and competitive advantage and monitor effective A&P spending-media, promotions, public relations, and event marketing
 • Study the feasibility of launching new products
 • Provide pre-event and post-event analysis of marketing activities
 • Supervise, control and analyze product related researches in both quantitative and qualitative forms
 • Review competitors’ strategies as well as competitive product tracking

No. of Position 1

Qualification

 • Master Degree in Business Administration or related field
 • At least 3-5 years experience in trade marketing and consumer products
 • English proficiency speaking and writing
 • Good Leadership & Persuation skill
 • Able to travel and stay in Indochina countries 20 days/month

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
2. Trade Marketing Executive

Job purpose

- Planning &Development of annual and ad hoc Trade Programs(TT Channel) in cooperation with Marketing Brand Groups, Key Accounts, Distributive Groups for the Field Forces to implement, in order to effectively support brand initiatives of portfolio directions and at all touch points

No. of Position 1

Qualification

·        Bachelor Degree in Business Administration or related field

·         At least 1-2 years in Marketing/Sale department in sizeable FMCG company and has experience in a project management

·         Proactive, energetic , good interpersonal skill

·         Strong in Computer skill (word, excel, internet)

·         Willing to learn and ability to work under pressure (time commitment)

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
3. Brand Manager

Job purpose

           To ensure target achievement of responsible product group(s) including Net Ex-factory sales value and Advertising awareness

·         Manage responsible product group(s) to achieve sales with A&P budget and market share targets

·         Manage distributor on a regular basis ensuring the appropriate products’ handling

·         Co-ordinate with advertising agency to create competitive advantages for the responsible product(s)

·         Provide Pre and Post-event analysis for proper marketing activities

·         Work with advertising agency and distributor to implement and monitor effective A&P spending-media, promotions, public relations and event marketing

·         Analyze sales turnover of product(s) by channel ensuring accuracy information for superior

·         Review competitors’ strategies as well as competitive product tracking to update competitor information

·         Regular market visit in Bangkok and up-country to check customer satisfaction, A&P impact and PG performance including shelf and shop decoration

·         Supervise, control and analyze product-related researches in both quantitative and qualitative forms and report to superior

·         Debrief training courses to concerning parties

·         Coach and train junior staffs under supervisor to ensure highest performance

 

 

 

 

No. of Position 1

Qualification

      

·       Master Degree in Business Administration or related field

                                    ·         At least 5 years experience in marketing or sales of mass consumer products

·         Good personality and interpersonal Skill

·         Creative and analytical thinking

·         Good presentation and leadership skill

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

สนใจติดต่อสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส(ประเทศไทย) จำกัด
140/1 อาคารเคี่ยนหงวน2 ชั้น 15
ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ คุณกานต์วลี / คุณทองดี
โทร. 02-651-4211 ต่อ 1412 และ 1411

ดูแผนที่


โรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

URGENTLY REQUIRED !!!
1. BOI Admin Officer (Import – Export)

Job purpose

 จัดเตรียมและจัดส่ง เอกสารการขายในประเทศ ให้ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการของลูกค้า และ แผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารสำหรับติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น BOI & IC & 19ทวิ ในการยื่นขออนุมัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, ตัดบัญชี, ขอ Re-Export , Export สำหรับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ และขอคืนภาษีอากรกับกรมศุลกากร เป็นต้น

• ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ ตามขั้นตอนของ BOI และ หน่วยงาน IC ตามระเบียบกำหนด ได้แก่ ยื่นสูตรการผลิต, ขออนุมัติสูตรการผลิต, ตัดบัญชีวัตถุดิบ BOI, ขอ Max stock, ยื่นบัญชีเครื่องจักร, การนำเข้า-ส่งออก เครื่องจักรที่ภายใต้บัญชี BOI เป็นต้น

• ติดตามใบขนสินค้าขาออก ที่เดินพิธีการกับกรมศุลกากรแล้ว เพื่อดำเนินการขอตัดบัญชี BOI ภายในระยะเวลาที่กำหนด

• ดำเนินการ เรื่องการขอชดเชยภาษี และขอคืนภาษีอากรกับกรมศุลกากร ให้ทันกำหนดเวลา

• จัดทำเอกสารและดำเนินการส่งกลับ สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ ที่นำเข้ามาภายในราชอาณาจักร

• ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน, มาตรฐานการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมศุลกากร, กรมสรรพสามิต, BOI & IC เป็นต้น ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

• ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอทำลายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ และหมดอายุ

• จัดเก็บเอกสารต่างๆ อย่างเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน และเป็นไปตามตามระเบียบของหน่วยงานราชการ เช่นกรมศุลกากร เป็นต้น

No. of Position 1

Qualification

- ปริญญาตรีด้านการบัญชี, การขนส่งและโลจิสติคส์, Supply Chain, การบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 2 – 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกได้ดี

- มีความคิดเป็นระบบตามลำดับขั้นตอน

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
2. HR Supervisor - Compensation and Benefit

Job purpose

To operate all Payroll function including Personnel Income Tax, Provident Fund, Social Act, Employees’ ID Card and Punch Card Machine ensuring that timely and correctness

·         Perform all payroll process including Pay slip and Payroll report and co-ordinate with Head office

·         Prepare Social Act Insurance report to Finance and Accounting Department for Social Act Insurance process

·         Issue ID card/Finger Scan for new comer

·         Verify and process medical claim requisition

·         Be the contact person for any issue related to company benefits

No. of Position 1

Qualification

- Male/Female Age over 30-35 years

- Bachelor Degree in HRD, HRM or related field

- At least 3-5 years experience in Compensation and Benefits field

- Computer literacy especially in Pay roll system ( Power Vision )

- Good communication in English

- Self-organized & Good interpersonal skill

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
3. Secretary to General Manager

Job purpose

To compile factory & manufacturing data and information in analyzed formats, to submit in various forms of report to Regional Operations, Suntory and government offices

 

No. of Position 1

Qualification
·         Compile, assimilate, and prepare confidential and sensitive documents / reports for management review e.g.
o    BSC of all departments under factory
o    CTL factories report
o    Factory performance reports
o    Manufacturing and energy summary report
o    Other reports or requested information by internal or external parties
·         Prepare agenda, collects materials, schedule and arrange for meetings, speeches, and conferences;
o   Management monthly meeting
o   Departmental meeting (under factory organization chart)
o   Quarterly management meeting-KRA and strategic initiatives follow up meeting
o   Other meeting / Multi party conference call
·         Take minutes and keeps records of proceedings, and/or follow up as required
·         Perform a variety of executive support tasks that may be highly confidential and sensitive
·         Inform government officials and others of position of the executive on issues
·         Establish and maintain various filing and records management system
·         Prepare, review, proof read and edit documents required Factory Manger signature
·         Make domestic and international travel arrangement including itineraries preparing, vouchers complying and all travel records maintaining
·         Screen correspondence, reports incoming calls, and visitors for Factory Manager
·         Greet visitor courteously and promptly as well as handle Factory PR Function
·         Update calendar and prepare expenditure for monthly reimbursement for Factory Manager

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
4. Plant Human Resources Manager

Job purpose

·    Responsible for overall of plant human resources management and human resources services as well as general administration management to ensure that all activities and practices are in line with law and regulation as well as improve the level of employee satisfaction

 

·      Responsible for the strategic planning of plant HR resource function. In charge of recruitment, training and development, compensation, staff welfare and facilities. Formulates policies and supervise team in line with the policies and legal compliance

 

·      Supervise recruitment & selection system to ensure that new employee is matched with qualification required and company culture including works with management to plan and implement programs to meet human resource requirements supporting short- and long-term business needs

 

·         Develop reward & incentive system to retain high performance people and study attracted salary/benefit management system as well as monitor all activities related to compensation and benefit function to ensure that they are in line with law and regulation

 

·         Establish Training and development program to ensure employee’s continuous improvement including supervise and monitor all activities related to enhancing employee competency to ensure that employee possesses enough competency and knowledge to do the job effectively.

 

·         Lead, manage, control and monitor administration activities to ensure that both factory ’s administration is well organized and served employees including conduct Employee activities and employee relation program

 

·         handle specific situations (e.g. discipline, work practice changes) and on their implications in terms of labour agreements and identify chronic labour relations problem areas and recommends solutions including participate in negotiating conference with labour union

 

·         Lead, direct, evaluate and develop HR members to be HR professional and ensure the team is implemented effectively and within established budget and complies with all relevant regulations, law and employment standard

No. of Position 1

Qualification

·         Male/Female Age over 38 years

·         Bachelor Degree in Human Resources Management / Public Administration / Personnel Administration / Business Administration / related field. Holding Master Degree in related field would be an advantage

 

                  ·         At least 7 years experience in Managerial level especially in Human Resources Management

 

·         Practical experience in dealing with Union is preferable

 

·         Good knowledge of Thai Labor Laws and Regulations

 

·         Be a change agent with strategic and analytical thinking

 

·         Good interpersonal skill and persuasive communication

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
5. Production Technician

Job purpose

To maintenance  all machines and utilities as well as support maintenance and production team to perform machine repair and  maintenance, machine process and line improvement to ensure that production lines are operated at optimum efficiency, availability and required product quality

No. of Position 2

Qualification

1. Male

2. High Vocational Certificated or Higher in Electric , Electronic

3.Experience in Production Technician atleast 3 years

4. Able to work in Leachabung

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
6. Maintenance Engineer

Job purpose

To manage and improve overall maintenance system and activities for all machines and utilities as well as support maintenance and production team to perform machine repair and  maintenance, machine process and line improvement to ensure that production lines are operated at optimum efficiency, availability and required product quality

No. of Position 1

Qualification

 

 • Bachelor Degree in Engineering or Master Degree in Business Administration is advantage
 • Experience in Maintenance system, PLC control (S7 Siemens, OMRON, Mitsubushi) in the field of PM system, Project Management, Spare part control system, Alighment technique, Vibration test technique and FMEA/ATS
 • Able to work at Lamchabang Industrial Estate, Chonburi

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

 

 

 

 

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
38/6 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ติดต่อ : คุณสมฤดี บุญประสิทธิ์

 

 

 

 

 
โทร : 038-490400-5 ต่อ 2411/ Fax: 038-490407
E-mail : hrd@cerebos.co.th / Web Site : www.brandsworld.co.th

ดูแผนที่


โรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Safety Officer

Job purpose

To supervise, control and monitor Health, Safety and Security management system including activities related to environment issues to ensure that all activities are in line with law and regulations, the requirements of OHSAS 18001 & ISO 14001

1. Safety

·      Provide and monitor safety plan, project, standard and all practices including give advise to Management team to ensure that all practices are in line with Health and Safety Law

·      Create activities, advise and train staff to prevent them from unsafe working condition and act

·      Check and analyse cause to danger occurring from work and report to all concerned persons including preventive suggestion ensuring that all causes are prevented

·      Coordinate with a concerned party to do risk assessment according to Risk Assessment Procedure  and report to related authority

·      Prepare and train staff about emergency plan related to safety issue including practice regularly to ensure practice effectiveness

·      Prepare yearly safety plan and budget propose to related authority and follow up actions as plan.

·      Timely prepare and send all reports to the concerned Government Department as law’s requirement

·      Follow up new Safety & Environmental law and regulation and update company record at all time

·      Be responsible person for confine space operations as indicated in company announcement to ensure that all the operations are in line with regulations and law

2.  Health

·      Manage nursing room to ensure that its operation is in line with Health and Safety Law

·      Study ergonomics including check and analyse cause to illness occurring from work and report to all concerned persons with preventive suggestion to ensure employee healthiness

·      Collect and analyse information about Health management and report to related authority

·      Create activities and media to boost health consciousness among staff

3.  Environment

·     Support EMR and give advise to concerned person both internal and external for problem solving, following up and coordination in Environmental Management System

·     Identify Aspect & Impact to ensure effective Environmental Management System

·     Control chemical purchasing and update chemical list to concerned department at all time

·     Keep monitoring waste management and coordinate with Admin Supervisor for correction

4.  Security/Guard

·      Monitor guard to ensure that their practices are in line with company regulations and safeguard company asset

·      Provide plan and train guard about emergency plan related to security system ensuring practice effectiveness

 

 

No. of Position 1

Qualification

·         Male / Female Age 24-32 years old

·         Bachelor Degree in Health and Safety or related field

·         At least 3 years experience in Health and Safety area

·        At least 1 year experience as a Trainer in related area

·        Passed Professional Safety Officer training course

·        Possess “Safety for Confine Space: permission granted” training course

·        Computer literate

·         Good communication skill in English

·         Ability to composure during stressful situations

·         Good looking, smiling and friendly

·         Able to work at Pinthong 2 Industrial Estate

Go to top

ต้องการด่วน !!!
2. Production Technician

หน้าที่หลัก

          ควบคุม ดูแล และรักษาความสะอาดเครื่องจักรที่รับผิดชอบให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

·         ควบคุม ดูแล ทำ Preventive Maintenance และ Planned Maintenance ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักร และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

·         ควบคุมให้มีอะไหล่คงคลังที่จำเป็นพร้อมใช้งานเสมอ

·         จัดเตรียม ขอสั่งซื้อ และติดตามอะไหล่ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำ Preventive Maintenance, Planned Maintenance และ Work order ต่างๆ

·         ดูแลรักษาคู่มือ/drawing เครื่องมือ และอุปกรณ์ ตลอดจน update รายการเครื่องจักร และอุปกรณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้พร้อมใช้งานเสมอ

·         ดูแล ปฏิบัติตาม ระบบงาน Maintenance เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

·         ลงบันทึกผลการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ปฏิบัติจริง และส่งต่อให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไป

·         รายงานเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแผนกต่อผู้บังคับบัญชา และพยายามหาแนวทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

·         พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเองให้สูงขึ้น พร้อมที่จะรับงานใหม่ๆ จากผู้บังคับบัญชา

·         ในกรณีจำเป็น ช่วยในการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องจักรในสายผลิตอื่นๆนอกพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การผลิตไม่หยุดชะงัก และติดขัดเป็นระยะเวลานาน

·         ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป

 

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

·         เพศชาย อายุ 22-35 ปี

 ·         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า

 

·         ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต , โปรแกรม PLC ในโรงงานผลิตอาหาร

·         มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความรับผิดชอบ

·       สามารถทำงานเข้ากะได้

ไปด้านบน

URGENTLY REQUIRED !!!
3. QA Supervisor – Customer Complaint

Job purpose

·         To monitor and improve Production process to ensure that all production processes are in line with quality system and maintain overall quality system ensuring product quality and customer satisfaction

·         To handle customer complaint to ensure that concerned party get the feedback timely

·        Control Department’s Document: Quality plan, HACCP Plan, GMP Procedure, Process

 flow & Specification, Process validation and monitoring report, Standard   Testing   

·        methods and rework procedure ,statistical FG quality report, FG testing report/COA, and product regulations/requirements update

·        Review test method and equipment in process based on Good Laboratory Practice (GLP) ensuring accuracy and reliability      

No. of Position 1

Qualification

·         Male/Female 28-35 years old

·         Bachelor Degree or Master Degree in Food Science / Food Technology/ Bio-Technology or related field.

·         3-5 years experience in Customer Complaint & QA Function

·         Possess basic knowledge of HACCP/GMP/ISO 9000 concept

·         Good command of English and Computer skills

·         Strong Communication & Co-ordination skills

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
4. Production Supervisor

Job purpose

To monitor, plan, measure and supervise daily production operations to achieve target and quality following Production standard instructions and Quality policy

Production control and planning

·         Control total 3 production lines; Mincing, Cooking and Processing including to work in shift and Saturday working as assigned

·         Issue a weekly production plan and control to ensure that daily production is properly run and met the target

·         Section’s performance analysis and propose action plan on monthly meeting

·         Solve and prevent any production problem and/or abnormal happening

·         Perform a daily/bi-weekly meeting with DL, Line leader and Technician to update a production line problem, solving and prevent any production problem and/or abnormal happening

Cost control

·         Closely control and mange FOH expense under section

·         Control and minimize wastage of raw materials, indirect materials and products

·         Monitoring and control all assets in section

·         Closely monitor daily production downtime and record the cause of downtime on respective daily production forms

·         Closely monitor the usage of manpower and daily direct labor productivity in the section

·         Plan and arrange manpower to suit with variable production plan and also monitor and analyze process trouble to eliminate production loss ensuring productivity improvement target achievement.

Maintenance and spare parts

·         Work with technicians (internal and external) to ensure machine utilization, capacity and performance to meet department’s target

·         Work with technicians(internal and external) to ensure new machines to meet department’s target and control spare parts and R&M cost to be within budget

Continuous Improvements

·         Implement improvement projects to solve problems and improve production process to meet section’s target

·         Improvement Project to minimize wastage and increase yield/productivity

 

 

No. of Position 1

Qualification

·         Bachelor or Master Degree in Food Science , Food Engineer or related field

·         At least 1 year experience in food industry for Bachelor Degree Graduate

·         Good Communication skill in English

·        Able to work independently and under pressure

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
5. Packaging Development Supervisor

Job purpose

To manage all technical aspects of packaging development including paper packaging and other packaging to meet customer requirements.

·         Packaging development

o   Develop packaging by co-coordinating with MKT, Procurement, Production, QA, Logistics and external parties such as suppliers, co-packers, designers.

o   Develop packaging and its specification for all new products, update and maintain packaging spec.

o   Work with packaging supplier to improve cost, capability and quality.

 

o   Check all text on label to comply with Labeling Laws or approves labels from customers.

No. of Position 1

Qualification

·         Bachelor Degree in Packaging Technology, Food Science & Technology or  related fields

·         At least 1-2 years experience in Food packaging development

·         Knowledge in GMP / HACCP/ ISO9000 / ISO14000 / Food labeling Law.

·         Good command of English and computer skills

·         Strong Communication & Co-ordination skills

  

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
6. HR Supervisor - Training & Development

Job purpose

- To Facilitate employee competencies development system to be in line with company strategy

- To develop training recording and follow up system to improve training effiency and effectiveness and accordance with ISO requirement

- To process both internal and external training course as planed and requested to ensure smoothly run

- Identify competencies both technical and non-technical of each position to be in line with company strategy and culture and update at all time

- Analyze competencies gap and set training course to improve employee competencies including updating in individual development record

- Develop yearly Training Plan, prepare budget and control as planed

- Establish and implement training programs to response organization strategy and to enhance employee competencies

- Develop training recording and follow up system to improve training efficiency and effectiveness

- Establish Company training course handbook accordance with identified competencies

- Prepare all documents concerning with training activities for all employee since 1st join date and follow up them and their superior to complete required training courses

- Maintain accurate training records both CTL employee and subcontract, monitoring costs and maintaining budgetary control of all training activities and evaluate results and training effectiveness

-Prepare yaerly report for tax deduction and course permission to Development Skill Department and Finance and Accounting Department

- Co-ordinate with training provider for external course in the area of registration and payment to ensure that requester is in training session with no difficulty

- Prepare and organize equipment and place for internal training to ensure that training session is run smoothly and interacts with external training consultants to identify course objectives and content

 

No. of Position 1

Qualification

- Male/Female Age over 30 years

- Bachelor Degree in HRD or HRM

- At least 3-5 years experience in Training & Development Function

- Good interpersonal and communiction Skill

- Computer literate with basically knowledge of Database management system

- Good communication in English

- Good presentation skill and Practical experience as a Trainer would be advantage

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
7. Senior Packaging Development Supervisor

Job purpose

·         To manage all technical aspects of packaging development including paper packaging and other packaging to meet customer requirements.

 

1.      Packaging development

o   Develop packaging by co-coordinating with MKT, Procurement, Production, QA, Logistics and external parties such as suppliers, co-packers, designers.

o   Develop packaging and its specification for all new products, update and maintain packaging spec.

o   Work with packaging supplier to improve cost, capability and quality.

o   Minimize packaging quality problem.

o   Issue and maintain barcode.

o   Check all text on label to comply with Labeling Laws or approves labels from customers.

2.      General Role

o   Control and keep data/document to ensure its well-documented and easy to reference.

o   Transfer knowledge of all new or modified packaging to QA, production and relevant department.

 

No. of Position 1

Qualification

·         Bachelor Degree/ Master Degree in packaging Technology

·         At least 5 years experience in packaging development.

·         Knowledge in GMP / HACCP/ ISO9000 / ISO14000 / Food labeling Law.

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่
ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
150/50 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ติดต่อ คุณบุปผา อภิสิทธิ์ 
โทร : 038-318777 ต่อ 8417 / Fax: 038-318778
E-mail : hrd@cerebos.co.th / Web Site : www.brandsworld.co.th

ดูแผนที่


BRAND'S 1835 Co.Ltd.

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Senior Engineer

Job purpose

 • Supervise the Engineering Department to support day-to-day operational needs 
 • Responsible for administration, control, documentation, maintenance and management of process control systems and procedures  
 • Provide engineering expertise and technical leadership to increase equipment reliability and availability, including assuming responsibility of directing improvement and optimization of process equipment by working with various multi-functional teams such as project, process and maintenance engineering teams 
 • Analyze maintenance and equipment performance data to identify repetitive equipment issues and implement improvement procedures.
 • Control the repair and maintenance expenditure as well as spare part stock at target level   
 • Expected to develop effective preventive maintenance programs, calibration procedures and troubleshooting methods.
 • Encourage subordinates/team to improve capability consistently through TPM activities e.g. AM, PM, Focus Improvement, Kaizen and Education & Training for Technicians

 

No. of Position 1

Qualification

 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering or equivalent
 • Age between 37-45 years old
 •  Minimum 10 years’ relevant experience
 •   Highly technical with good knowledge of equipment, such as metal stamping and plastic molding, is desirable 
 •  Strong organizational, analytical and problem solving skills 
 • Matured, selfmotivated team player with good interpersonal, communication and organizational skills 
 •   Good verbal and written communication skills in English.
 • Tools & Die making experience.
 • Stamping tool making experience to do maintenance
 • Able to work Monday-Friday and alternate Saturday (Shift)
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Chonburi)

Go to top

2. Production Supervisor (Shift)

Job purpose

 

 •  To monitor, plan, measure and supervise daily production operations to achieve target and quality following Production standard instructions and Quality policy
 • Ensures production meets or exceeds the target output and operate within the company’s efficiency and quality standard
 • Work closely with other counterparts in understanding critical operational duties and tasks required, such as fulfilling production shipments with good quality products to customers on time, manpower planning and management, basic process understanding and troubleshooting, participating in Lean/Kaizen projects, etc

No. of Position 1

Qualification

 • Diploma or Bachelor’s Degree in Manufacturing or equivalent
 • Age over 30 years old
 •  More than 8 years’ relevant experience with minimum 3 years in supervisory capacity
 •  Proactive approach to product quality control and improvement
 •  A team leader with excellent planning, organizational and problem-solving skills
 •  Resourceful and analytical with strong interpersonal and communication skills to coach and motivate others
 • Strong statistical background with ability to collect, analyze and utilize data for problem-solving and continuous improvements
 • Able to work under pressure and meet tight deadlines
 • Proficient in MS Office applications
 • Able to communicate in English
 • Able to work Monday-Saturday (Shift)
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Chonburi)

Go to top

3. Warehouse Executive

Job purpose

 

·       To manage and control warehouse ensuring smooth process flow from material receiving, storage and issuance through production or customers

·       Monitor, control and improve Inventory Accuracy together with FIFO system

·       Updating of inventory management system and scheduling of deliveries

·       Plan and assign duty & responsibility to each subordinate to ensure that the responsible warehouse section has been operated efficiently

·       Update Factory Manager all warehouse information and status at all time

No. of Position 1

Qualification

 •  Experienced in Warehouse/Store/Machine Spare Part control Operation
 • Able to work independently and under pressure
 • Good written and verbal communication skills
 • Able to communicate in English
 • Proficient in PC Skills
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Choburi)

 

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัคร online และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

 

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

 

Contact Person : Khun Chomnapa Boontam or Khun Udomsri 
Address: 150/48 Moo 9 Pinthong Industrial Estate 2, T.Nong-Kham, A.Sriracha, Chonburi Thailand 20110
Telephone: 038-347-137-41#4001, 4300   Fax: 038-347-143
E-mail: hrd@brands1835.co.th

Home Page: http://www.brandsworld.co.th