สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  1. Accountant - AP
2. Assistant Brand Manager ( Location : Yangon, Myanmar )
3. Assistant Trade Marketing Manager
4. Sales Operation officer - Direct Sale & E-Business
  1. Warehouse Supervisor
   
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง BRAND'S 1835 Co.Ltd.
  1. HR Supervisor - Training & Development
2. QA Staff - RM/PM (นิคมฯ ปิ่นทอง 2)
3. QA Supervisor - Customer Complaint
4. QA Supervisor - In process
5. Utility Engineer
  1. Production Supervisor (Shift)
2. Senior Engineer
3. Warehouse Executive
       

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Assistant Trade Marketing Manager

Job purpose

- Co-work with Marketing and Sales Team to develop and implement customized channel promotions for products.

- Analyze channel sell through and promotion results, outlet by outlet and implement improvement plans.

- Conduct and check competitive benchmarking, retail price comparison, competitors movement and feedback to Marketing and Sales Team.

- Analyze channel performance, shops performance and provide feedback to Marketing Managers and Sales Team.

- Identify and implement key KPI metrics for measurement of efficiency and resource allocation.

- Develop new channels to assist sales team to grow the business.

- Ensuring alignment across the sales and marketing on field sales needs and marketing initiatives and budget management

- The role needs to work closely with Marketing Managers and Sales Teams in various channels

No. of Position 1

Qualification

·         Male only , Age 30 - 40 years old.     

·         Bachelor Degree/Master Degree in Business Administration, Business Marketing or related field

      ·         At least 5 years Direct experience in Sale & Trade marketing from sizeable FMCG company

      ·         Work with Distributor would be preferable

      ·         Fluent in English & Burmese

      ·         Good Analytical skills with good business acumen

      ·         Decision making oriented

      ·         Willingness to be based in Yangon, with frequent travel throughout Myanmar

 

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
2. Sales Operation officer - Direct Sale & E-Business

Job purpose

· Monitor and manage operation team in direct sales channels e.g. E-Commerce, Telemarketing

· Handling and improve operation process to reach customer satisfaction and company standard operation process

· Building strong operation staff team skills and capability

· Coordinate and work closely with other departments and other parties across various functional areas i.e Warehouse, Finance, Customer Service, Brand management, Logistic and Fulfillment service

· To serve customer in time as customer required by using basic telephone and customer service technique ensuring highest customer satisfaction

No. of Position 1

Qualification

                · Male or Female Age 25-30 years old

· Bachelor’s degree in Business Management, Marketing or related field

· Have 3 years experience in operation

  (Direct sale, Telemarketing, Call center, Logistics or E-commerce field)

· Good communication and people management skills

· Good command of Thai & English both speaking and writing

· Service-minded, customer-oriented and able to work under pressure

· Proficient in Microsoft Office especially in Microsoft Word and Microsoft Excel

            · Able to work at Wireless Road (ถนนวิทยุ) Bangkok

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
3. Accountant - AP

Job purpose

To responsible for local payment , staff advance and settlement

 

         ·  Responsible for month-end and year-end fixed cost recording  in SAP system and ensure accuracy and timeliness

         ·    Handle local cheques payment both BKK & LCB and co-ordinate with bank officers related to outsourcing process and payment supporting documents controlling  

                  ·    Review and manage cheque returned and cheque expired.

         ·    Handle advance payment to staff and settle advance accuracy on time

          ·     Proper enter all non PO transactions in SAP system

                  ·     Co-ordinate and work with concerned department in accounting function

 

No. of Position 1

Qualification

·        Male / Female, Age 25-30 years old

 

 ·        Bachelor Degree in Accounting or Master Degree in related field is preferable 

·       At least 3 years experience in accounting field i.e. Payment, Tax preparation

·         Strong in using Microsoft Office

·         Able to work under pressure

·         Good command in English

                

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
4. Assistant Brand Manager ( Location : Yangon, Myanmar )

Job purpose

• Analyzing sales performance and forecasting future sales
• Support marketing plan and create the sales promotion and special event or other activities that related to the brand and coordinate with team
• Planning, developing, executing, and evaluating to the marketing communication tools, promotional campaign, sales action to achieve company sales targets
• Updating team on sales performance and analyzing the operation issues and create the action plan to resolve the issues
• Support Marketing Team for marketing material preparation & marketing plan and activities
• Survey the market to understand the market situation & customer behavior and requirements
• Analyze the customer needs and market trend to identify the product plan that match with the business requirement and generate the Sales Opportunity
• Manage and analyze the monthly and quarterly product sale report
• Handle the other assignments from Management

No. of Position 1

Qualification

·            Male / Female , Age 25 - 34 years old.       

·            Bachelor Degree / Master Degree in Business Administration, Business Marketing or related field

  ·          At least 2 years Direct experience in Marketing Brnad Management or Advertising Agency from sizeable FMCG company

 ·          Fluent in English & Burmese

·         Willingness to be based in Yangon, with frequent travel throughout Myanmar

 

 

 

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

สนใจติดต่อสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส(ประเทศไทย) จำกัด
140/1 อาคารเคี่ยนหงวน2 ชั้น 15
ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ คุณกานต์วลี
โทร. 02-651-4211 ต่อ 1412 และ 1411

ดูแผนที่


โรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Warehouse Supervisor

Job purpose

To manage and control warehouse ensuring smooth process flow from material storage and issuance through production or customers

·        Ensure materials deliver to customers are packed properly as requested quantity and in good condition

·        Monitor, control and improve inventory accuracy together with FIFO system

·        Prevent, minimize and solve problems/losses and/or abnormal happening in warehouse

·        Co-ordinate with planners to clear Rejected, Obsolete materials from warehouse

·        Ensure that concerned procedures and work instructions are updated

·        Ensure that concerned procedures and work instructions are being followed and carried out properly

·        Plan and assign duty & responsibility to each subordinate to ensure that the responsible warehouse section has been operated efficiently

·        Update Assistant Manager-Warehouse all warehouse information and status at all time

No. of Position 1

Qualification

·         Male / Female, Age 25-35 years old.

·         Bachelor Degree in Logistic, Business Administration, Accounting or Related fields

·         At least 3 years experience in warehouse controlling & Stock management

·         Practical experience in SAP system

·         Good command in English and Computer skills

·         Good leadership skill

·          Ability to make decision and provide recommendation/resolution

·         Able to work at Laem Chabang Industrial Estate, Chonburi

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

 

 

 

 

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
38/6 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ติดต่อ : คุณสมฤดี / คุณณัฐวุฒิ

 

 

 

 

 
โทร : 038-490400-5 ต่อ 2411/ Fax: 038-490407
E-mail : hrd@cerebos.co.th / Web Site : www.brandsworld.co.th

ดูแผนที่


โรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

URGENTLY REQUIRED !!!
1. HR Supervisor - Training & Development

Job purpose

- To Facilitate employee competencies development system to be in line with company strategy

- To develop training recording and follow up system to improve training efficiency and effectiveness and accordance with ISO requirement

- To process both internal and external training course as planed and requested to ensure smoothly run

- Identify competencies both technical and non-technical of each position to be in line with company strategy and culture and update at all time

- Analyze competencies gap and set training course to improve employee competencies including updating in individual development record

- Develop yearly Training Plan, prepare budget and control as planed

- Establish and implement training programs to response organization strategy and to enhance employee competencies

No. of Position 1

Qualification

- Male/Female Age over 28 years old.

- Bachelor Degree in HRD or HRM

- At least 5 years experience in Training & Development Function

- Computer literate with basically knowledge of Database management system

- Good presentation skill and Practical experience as a Trainer would be advantage

- Good communication in English

- Good interpersonal, Communication Skill and Positive Thinking

- Able to work at Pinthong II Industrial Estate

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
2. Utility Engineer

Job purpose

To manage utility systems to support production and maintenance activities in order to ensure that production lines are operated at optimum efficiency, higher productivity and required product quality at target cost of energy. 

 

·         Take care of maintenance activities of all utilities and their supply system i.e.

-          Water treatment plant, storage

-          Cooling tower and chill system and storage

-          Air compressors

-          Boiler

-          Electrical supply including generator and transformers

-          Others

·         Ensure that all the systems and equipment under responsibility are operated and inspected within relevant regulations and limits e.g. waste water treatment, boiler, transformer and so on.

·         Control the repair and maintenance expenditure for utilities

·         Scheduling, Resource planning and Control maintenance activity for responded machine

·         Handle projects and assignments under energy saving program and utilities improvement activities

·         Handle corrective, breakdown and improvement work orders under responsible areas.

No. of Position 1

Qualification

- Male Only, Age 25-35 years old.

- Bachelor Degree in Electrical Engineer

- At least 3 years experience in Utility Supply & Energy Saving

- Good command in English and Computer skill

 

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
3. QA Supervisor - In process

Job purpose

 • To monitor and improve Production process as well as processes to ensure that all processes are in line with quality system and maintain overall quality system ensuring product quality and customer satisfaction
 • Improve production process ensuring productivity and always in line with quality system
 • Update Quality Plan specifications
 • Evaluate and Improve QC/QA function
 • Handling customer complaint related to EOC group
 • Control Department’s Document: Process flow & Specification, Process validation and monitoring report, Standard Testing methods and rework procedure
 • Ensure that all outsources activities work properly based on quality system

No. of Position 1

Qualification

 • Male/Female, Age 24-32 years old
 • Bachelor’s Degree / Master’s Degree in Food Science / Food Technology or related field
 • At least 2-5 years experience in QA/QC function - Food industry
 • Possess basic knowledge of HACCP/GMP/ISO 9000 concept
 • Good command of English and Computer skills
 • Strong Communication & Co-ordination skills

Go to top

ต้องการด่วน !!!
4. QA Staff - RM/PM (นิคมฯ ปิ่นทอง 2)

หน้าที่หลัก

 ตรวจรับวัตถุดิบทั้งหมด เพื่อประกันว่าวัตถุดิบที่จะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
- ตรวจรับวัตถุดิบตามประเภท (Primary Packaging Material, Ingredient and Indirect/Direct) ให้ถูกต้องตาม WI และได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- ตรวจรับวัตถุดิบใน Stock ที่อายุการเก็บตาม Shelf life ที่ทาง CTL กำหนดไว้
- ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพการทำงาน และเครื่องมือให้มีความปลอดภัย และสะดวกในการทำงาน
- บันทึกรายการการทำงานต่างๆ ในแผนกให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วน และจัดเก็บให้เรียบร้อยตามระบบการจัดเก็บเอกสาร

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

เพศชาย, อายุระหว่าง 22-25 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์

นักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในงานด้านตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

หากเคยฝึกงาน หรือ ผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรู้พื้นฐานทางด้าน GMP, HACCP, ISO9000

สามารถใช้โปรมแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี

มีความละเอียดรอบคอบ, ช่างสังเกต, อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

ไปด้านบน

URGENTLY REQUIRED !!!
5. QA Supervisor - Customer Complaint

Job purpose

·         To monitor and improve Production process to ensure that all production processes are in line with quality system and maintain overall quality system ensuring product quality and customer satisfaction

·         To handle customer complaint to ensure that concerned party get the feedback timely

·        Control Department’s Document: Quality plan, HACCP Plan, GMP Procedure, Process

 flow & Specification, Process validation and monitoring report, Standard   Testing   

·        methods and rework procedure ,statistical FG quality report, FG testing report/COA, and product regulations/requirements update

·        Review test method and equipment in process based on Good Laboratory Practice (GLP) ensuring accuracy and reliability      

No. of Position 1

Qualification

·         Male/Female 28-35 years old

·         Bachelor Degree or Master Degree in Food Science / Food Technology/ Bio-Technology or related field.

·         3-5 years experience in Customer Complaint & QA Function

·         Possess basic knowledge of HACCP/GMP/ISO 9000 concept

·         Good command of English and Computer skills

·         Strong Communication & Co-ordination skills

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่
ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
150/50 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ติดต่อ คุณบุปผา อภิสิทธิ์ 
โทร : 038-318777 ต่อ 8417 / Fax: 038-318778
E-mail : hrd@cerebos.co.th / Web Site : www.brandsworld.co.th

ดูแผนที่


BRAND'S 1835 Co.Ltd.

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Senior Engineer

Job purpose

 • Supervise the Engineering Department to support day-to-day operational needs 
 • Responsible for administration, control, documentation, maintenance and management of process control systems and procedures  
 • Provide engineering expertise and technical leadership to increase equipment reliability and availability, including assuming responsibility of directing improvement and optimization of process equipment by working with various multi-functional teams such as project, process and maintenance engineering teams 
 • Analyze maintenance and equipment performance data to identify repetitive equipment issues and implement improvement procedures.
 • Control the repair and maintenance expenditure as well as spare part stock at target level   
 • Expected to develop effective preventive maintenance programs, calibration procedures and troubleshooting methods.
 • Encourage subordinates/team to improve capability consistently through TPM activities e.g. AM, PM, Focus Improvement, Kaizen and Education & Training for Technicians

 

No. of Position 1

Qualification

 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering or equivalent
 • Age between 37-45 years old
 •  Minimum 10 years’ relevant experience
 •   Highly technical with good knowledge of equipment, such as metal stamping and plastic molding, is desirable 
 •  Strong organizational, analytical and problem solving skills 
 • Matured, selfmotivated team player with good interpersonal, communication and organizational skills 
 •   Good verbal and written communication skills in English.
 • Tools & Die making experience.
 • Stamping tool making experience to do maintenance
 • Able to work Monday-Friday and alternate Saturday (Shift)
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Chonburi)

Go to top

2. Production Supervisor (Shift)

Job purpose

 

 •  To monitor, plan, measure and supervise daily production operations to achieve target and quality following Production standard instructions and Quality policy
 • Ensures production meets or exceeds the target output and operate within the company’s efficiency and quality standard
 • Work closely with other counterparts in understanding critical operational duties and tasks required, such as fulfilling production shipments with good quality products to customers on time, manpower planning and management, basic process understanding and troubleshooting, participating in Lean/Kaizen projects, etc

No. of Position 1

Qualification

 • Diploma or Bachelor’s Degree in Manufacturing or equivalent
 • Age over 30 years old
 •  More than 8 years’ relevant experience with minimum 3 years in supervisory capacity
 •  Proactive approach to product quality control and improvement
 •  A team leader with excellent planning, organizational and problem-solving skills
 •  Resourceful and analytical with strong interpersonal and communication skills to coach and motivate others
 • Strong statistical background with ability to collect, analyze and utilize data for problem-solving and continuous improvements
 • Able to work under pressure and meet tight deadlines
 • Proficient in MS Office applications
 • Able to communicate in English
 • Able to work Monday-Saturday (Shift)
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Chonburi)

Go to top

3. Warehouse Executive

Job purpose

 

·       To manage and control warehouse ensuring smooth process flow from material receiving, storage and issuance through production or customers

·       Monitor, control and improve Inventory Accuracy together with FIFO system

·       Updating of inventory management system and scheduling of deliveries

·       Plan and assign duty & responsibility to each subordinate to ensure that the responsible warehouse section has been operated efficiently

·       Update Factory Manager all warehouse information and status at all time

No. of Position 1

Qualification

 •  Experienced in Warehouse/Store/Machine Spare Part control Operation
 • Able to work independently and under pressure
 • Good written and verbal communication skills
 • Able to communicate in English
 • Proficient in PC Skills
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Choburi)

 

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัคร online และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

 

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

 

Contact Person : Khun Chomnapa Boontam
Address: 150/48 Moo 9 Pinthong Industrial Estate 2, T.Nong-Kham, A.Sriracha, Chonburi Thailand 20110
Telephone: 038-347-137-41#4001, 4300   Fax: 038-347-143
E-mail: hrd@brands1835.co.th

Home Page: http://www.brandsworld.co.th