สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  1. Accountant - AP
2. Assistant Brand Manager ( Location : Yangon, Myanmar )
3. Assistant Direct Sales Manager (Sales & Customer Analysis, Direct Sales & E-Business)
4. Assistant Trade Marketing Manager
  1. HR Supervisor_Recruitment
2. Warehouse Supervisor
   
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง BRAND'S 1835 Co.Ltd.
  1. HR Supervisor - Training & Development
2. Production Supervisor
  1. Production Supervisor (Shift)
2. Senior Engineer
3. Warehouse Executive
       

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Assistant Direct Sales Manager (Sales & Customer Analysis, Direct Sales & E-Business)

Job purpose

·         Report and analyze Sales and Customer acquisition, retention and engagement in direct  sales channels e.g. E-commerce, Telemarketing, Auto-Replenishment Program. 

·         Conduct deep dive analysis to identify business opportunity and key response variables; leverage these findings to drive lead generation, lifetime customer value, cross & up selling and refining/optimizing sales prospecting.

 • Track on and offline campaigns and develop campaign performance and ROI analysis. Based on the results of the analysis, make recommendations on future campaigns. 

·         Provide information and insights regarding customers, markets, competitors, and promotion campaign effectiveness to measure sales performance to support business decisions.

·         Manage campaigns and co-ordinate with other departments, Business Partners and Vendors.

Maintains sales forecasts and analysis for management reports and generate basis activity reports, and trends.

No. of Position 1

Qualification

·         Male or Female Age 28-35 years old

·         Bachelor’s degree in Business Management, Marketing or related field

·         Must having 5 years experience in Marketing Data Analysis role.

·         Experience in Direct Sales, E-commerce, CRM fields will be advantage.

·         Expert in MsExcel functions and formula, MsWord, and PowerPoint. Exposure Query creation and Analytic tool is a plus.

·         Experience in CEM/CRM software solution e.g. SAP, Oracle etc. would be an advantage.

·          Highly organized with strong attention to details.

·         Self-motivated with strong problem-solving skills.

·         Good command of Thai & English both speaking and writing.

·         Result orientated team player and Carry Positive & Can-do Attitude with Pleasant personality

 ·         Able to work at Wireless Rd, Bangkok

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
2. Assistant Trade Marketing Manager

Job purpose

- Co-work with Marketing and Sales Team to develop and implement customized channel promotions for products.

- Analyze channel sell through and promotion results, outlet by outlet and implement improvement plans.

- Conduct and check competitive benchmarking, retail price comparison, competitors movement and feedback to Marketing and Sales Team.

- Analyze channel performance, shops performance and provide feedback to Marketing Managers and Sales Team.

- Identify and implement key KPI metrics for measurement of efficiency and resource allocation.

- Develop new channels to assist sales team to grow the business.

- Ensuring alignment across the sales and marketing on field sales needs and marketing initiatives and budget management

- The role needs to work closely with Marketing Managers and Sales Teams in various channels

No. of Position 1

Qualification

·         Male only , Age 30 - 40 years old.     

·         Bachelor Degree/Master Degree in Business Administration, Business Marketing or related field

      ·         At least 5 years Direct experience in Sale & Trade marketing from sizeable FMCG company

      ·         Work with Distributor would be preferable

      ·         Fluent in English & Burmese

      ·         Good Analytical skills with good business acumen

      ·         Decision making oriented

      ·         Willingness to be based in Yangon, with frequent travel throughout Myanmar

 

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
3. Accountant - AP

Job purpose

To responsible for local payment , staff advance and settlement

 

         ·  Responsible for month-end and year-end fixed cost recording  in SAP system and ensure accuracy and timeliness

         ·    Handle local cheques payment both BKK & LCB and co-ordinate with bank officers related to outsourcing process and payment supporting documents controlling  

                  ·    Review and manage cheque returned and cheque expired.

         ·    Handle advance payment to staff and settle advance accuracy on time

          ·     Proper enter all non PO transactions in SAP system

                  ·     Co-ordinate and work with concerned department in accounting function

 

No. of Position 1

Qualification

·        Male / Female, Age 25-30 years old

 

 ·        Bachelor Degree in Accounting or Master Degree in related field is preferable 

·       At least 3 years experience in accounting field i.e. Payment, Tax preparation

·         Strong in using Microsoft Office

·         Able to work under pressure

·         Good command in English

                

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
4. Assistant Brand Manager ( Location : Yangon, Myanmar )

Job purpose

• Analyzing sales performance and forecasting future sales
• Support marketing plan and create the sales promotion and special event or other activities that related to the brand and coordinate with team
• Planning, developing, executing, and evaluating to the marketing communication tools, promotional campaign, sales action to achieve company sales targets
• Updating team on sales performance and analyzing the operation issues and create the action plan to resolve the issues
• Support Marketing Team for marketing material preparation & marketing plan and activities
• Survey the market to understand the market situation & customer behavior and requirements
• Analyze the customer needs and market trend to identify the product plan that match with the business requirement and generate the Sales Opportunity
• Manage and analyze the monthly and quarterly product sale report
• Handle the other assignments from Management

No. of Position 1

Qualification

·            Male / Female , Age 25 - 34 years old.       

·            Bachelor Degree / Master Degree in Business Administration, Business Marketing or related field

  ·          At least 2 years Direct experience in Marketing Brnad Management or Advertising Agency from sizeable FMCG company

 ·          Fluent in English & Burmese

·         Willingness to be based in Yangon, with frequent travel throughout Myanmar

 

 

 

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

สนใจติดต่อสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส(ประเทศไทย) จำกัด
140/1 อาคารเคี่ยนหงวน2 ชั้น 15
ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ คุณกานต์วลี
โทร. 02-651-4211 ต่อ 1412 และ 1411

ดูแผนที่


โรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

URGENTLY REQUIRED !!!
1. HR Supervisor_Recruitment

Job purpose

To source and screen potential candidates by using good understanding of the organization's requirements timely and co-ordinate with concerned parties and mentor new employee to ensure employment confirmation

·         Works with managers to define candidate qualifications and conducts screening interviews

·         Identifies sources and implements recruitment plan to support company growth plan.

·         Supervise and participates in recruitment processes to ensure selecting and recruitment effectiveness

·         Provide candidates database and keep relation with potential candidates to be ready for fulfill the next vacancy

·         Prepares routine documentation appropriate to the recruitment processes, engagement, probation period and confirmation of new employees.

·         Manage and conduct soft orientation for new comer(s) on the 1st join date to ensure that they are ready to work in new environment and understand in company rules and regulation including basically of all requirements system such as GMP, HACCP, ISO etc. concerned with their works.

·         Conduct monthly Induction program for group of new comer(s) to ensure that they are understood in cross-functional departments and Cerebos worldwide.

·         Co-ordinate with sub-contract provider in any issue to ensure that they will provide staff to requester timely.

·         Monitor sub-contract representative in any related issue to ensure that they are in line with company regulation and standard

No. of Position 1

Qualification

·         Male/Female Age 25-30 years

·         Bachelor Degree in Human Resource Management or related field

·         3-5 years experience in recruitment function with basically knowledge of Database management system.

·         Possess knowledge of Competency-based interview.

·         Familiar with ISO 9000, 14000 system and document control system

·         Good command in written and spoken English

·         Good interpersonal and communication Skill

·         Computer literate with basically knowledge of MS.offices 

·         Able to work at Laemchabang Industrial Estate

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
2. Warehouse Supervisor

Job purpose

To manage and control warehouse ensuring smooth process flow from material storage and issuance through production or customers

·        Ensure materials deliver to customers are packed properly as requested quantity and in good condition

·        Monitor, control and improve inventory accuracy together with FIFO system

·        Prevent, minimize and solve problems/losses and/or abnormal happening in warehouse

·        Co-ordinate with planners to clear Rejected, Obsolete materials from warehouse

·        Ensure that concerned procedures and work instructions are updated

·        Ensure that concerned procedures and work instructions are being followed and carried out properly

·        Plan and assign duty & responsibility to each subordinate to ensure that the responsible warehouse section has been operated efficiently

·        Update Assistant Manager-Warehouse all warehouse information and status at all time

No. of Position 2

Qualification

·         Male / Female, Age 25-35 years old.

·         Bachelor Degree in Logistic, Business Administration, Accounting or Related fields

·         At least 3 years experience in warehouse controlling & Stock management

·         Practical experience in SAP system

·         Good command in English and Computer skills

·         Good leadership skill

·          Ability to make decision and provide recommendation/resolution

·         Able to work at Laem Chabang Industrial Estate, Chonburi

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

 

 

 

 

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
38/6 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ติดต่อ : คุณสมฤดี / คุณณัฐวุฒิ

 

 

 

 

 
โทร : 038-490400-5 ต่อ 2411/ Fax: 038-490407
E-mail : hrd@cerebos.co.th / Web Site : www.brandsworld.co.th

ดูแผนที่


โรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Production Supervisor

Job purpose

To monitor, plan, measure and supervise daily production operations to achieve target and quality following Production standard instructions and Quality policy

          Production control and planning

·        Control total 3 production lines; Mincing, Cooking and Processing including to work in shift and Saturday working as assigned

·        Issue a weekly production plan and control to ensure that daily production is properly run and met the target

·        Section’s performance analysis and propose action plan on monthly meeting

·        Solve and prevent any production problem and/or abnormal happening

·        Perform a daily/bi-weekly meeting with DL, Line leader and Technician to update a production line problem, solving and prevent any production problem and/or abnormal happening

Control System

·        Ensure that all worker’s dress is in accordance with the one specified in the GMP Guidelines including cleanliness and personal hygiene

·        Ensure that all safety precautions are being observed by the production staff

·         Closely monitor and continuous improve working environment

·         Yearly staff evaluation

·        Yearly review and setting a section budget

·        Yearly review and setting target of section

·        Ensure proper daily cleaning toward production area, equipment and machinery

·        Give relevant production data to Production Manager for updating production records

·        Assist and follow instructions given by Production Manager

·        Monitor and improve working environment with 5s, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 and GMP & HACCP standard including create new activity or reward ensuring employee satisfaction, moral and continuous improvement.

Cost control

·        Closely control and mange FOH expense under section

·        Control and minimize wastage of raw materials, indirect materials and products

·         Monitoring and control all assets in section

·        Closely monitor daily production downtime and record the cause of downtime on respective daily production forms

·        Closely monitor the usage of manpower and daily direct labor productivity in the section

·        Plan and arrange manpower to suit with variable production plan and also monitor and analyze process trouble to eliminate production loss ensuring productivity improvement target achievement.

Maintenance and spare parts

·         Work with technicians (internal and external) to ensure machine utilization, capacity and performance to meet department’s target

·         Work with technicians(internal and external) to ensure new machines to meet department’s target and control spare parts and R&M cost to be within budget

Continuous Improvements

·         Implement improvement projects to solve problems and improve production process to meet section’s target

·         Improvement Project to minimize wastage and increase yield/productivity

No. of Position 1

Qualification

- Male/Female, Age 22-30 years old

- Bachelor or Master Degree in Food Engineer, Food Science or related field

- At least1-2 years experience in food industry

- Good command of English and computer skills

- Computer literate

- Able to work in Shifts

- Able to work at Pinthong II Industrial Estate, Chonburi

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
2. HR Supervisor - Training & Development

Job purpose

Job Purpose

 

·         To facilitate employees’ competencies development system to be in line with company strategy

·         To develop training recording and follow up system to improve training efficiency and effectiveness and accordance with ISO requirement

·         To process both internal and external training course as planed and requested to ensure smoothly run

 

        Principle Accountability

 

·         Identify competencies both technical and non-technical of each position to be in line with company strategy  and update at all time

·         Analyze competencies gap and set training course to improve employees’ competencies including updating in individual development record

·         Develop yearly Training Plan, prepare budget and control as planed

·         Establish and implement training programs to response organization strategy and to enhance employees’ competencies

·         Develop training recording and follow up system to improve training efficiency and effectiveness

·         Establish Company training course handbook accordance with identified competencies

·         Prepare all documents concerning with training activities for all employees since 1st join date and follow up the completed document back when employees pass probation period

·         Maintain accurate training records, monitor and control costs of internal training activities and evaluate results and training effectiveness

·         Prepare yearly report for tax deduction and course permission to Development Skill Department and Finance and Accounting Department

·         Co-ordinate with training provider for external course in the area of registration and payment to ensure that requester is in training session with no difficulty

·         Prepare and organize equipment and place for internal training to ensure that training session is run smoothly and interacts with external training consultants to identify course objectives and content

No. of Position 1

Qualification

·      Bachelor or Master degree in Human Resource Management or any fields.

·      At least 3-5 years experience in T & D Function

·       Good interpersonal and communication Skill

·       Computer literate with basically knowledge of Database management system

·       Good communication in English

·       Good presentation skill and Practical experience as a Trainer would be advantage

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่
ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
150/50 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ติดต่อ คุณบุปผา อภิสิทธิ์ 
โทร : 038-318777 ต่อ 8417 / Fax: 038-318778
E-mail : hrd@cerebos.co.th / Web Site : www.brandsworld.co.th

ดูแผนที่


BRAND'S 1835 Co.Ltd.

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Senior Engineer

Job purpose

 • Supervise the Engineering Department to support day-to-day operational needs 
 • Responsible for administration, control, documentation, maintenance and management of process control systems and procedures  
 • Provide engineering expertise and technical leadership to increase equipment reliability and availability, including assuming responsibility of directing improvement and optimization of process equipment by working with various multi-functional teams such as project, process and maintenance engineering teams 
 • Analyze maintenance and equipment performance data to identify repetitive equipment issues and implement improvement procedures.
 • Control the repair and maintenance expenditure as well as spare part stock at target level   
 • Expected to develop effective preventive maintenance programs, calibration procedures and troubleshooting methods.
 • Encourage subordinates/team to improve capability consistently through TPM activities e.g. AM, PM, Focus Improvement, Kaizen and Education & Training for Technicians

 

No. of Position 1

Qualification

 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering or equivalent
 • Age between 37-45 years old
 •  Minimum 10 years’ relevant experience
 •   Highly technical with good knowledge of equipment, such as metal stamping and plastic molding, is desirable 
 •  Strong organizational, analytical and problem solving skills 
 • Matured, selfmotivated team player with good interpersonal, communication and organizational skills 
 •   Good verbal and written communication skills in English.
 • Tools & Die making experience.
 • Stamping tool making experience to do maintenance
 • Able to work Monday-Friday and alternate Saturday (Shift)
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Chonburi)

Go to top

2. Production Supervisor (Shift)

Job purpose

 

 •  To monitor, plan, measure and supervise daily production operations to achieve target and quality following Production standard instructions and Quality policy
 • Ensures production meets or exceeds the target output and operate within the company’s efficiency and quality standard
 • Work closely with other counterparts in understanding critical operational duties and tasks required, such as fulfilling production shipments with good quality products to customers on time, manpower planning and management, basic process understanding and troubleshooting, participating in Lean/Kaizen projects, etc

No. of Position 1

Qualification

 • Diploma or Bachelor’s Degree in Manufacturing or equivalent
 • Age over 30 years old
 •  More than 8 years’ relevant experience with minimum 3 years in supervisory capacity
 •  Proactive approach to product quality control and improvement
 •  A team leader with excellent planning, organizational and problem-solving skills
 •  Resourceful and analytical with strong interpersonal and communication skills to coach and motivate others
 • Strong statistical background with ability to collect, analyze and utilize data for problem-solving and continuous improvements
 • Able to work under pressure and meet tight deadlines
 • Proficient in MS Office applications
 • Able to communicate in English
 • Able to work Monday-Saturday (Shift)
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Chonburi)

Go to top

3. Warehouse Executive

Job purpose

 

·       To manage and control warehouse ensuring smooth process flow from material receiving, storage and issuance through production or customers

·       Monitor, control and improve Inventory Accuracy together with FIFO system

·       Updating of inventory management system and scheduling of deliveries

·       Plan and assign duty & responsibility to each subordinate to ensure that the responsible warehouse section has been operated efficiently

·       Update Factory Manager all warehouse information and status at all time

No. of Position 1

Qualification

 •  Experienced in Warehouse/Store/Machine Spare Part control Operation
 • Able to work independently and under pressure
 • Good written and verbal communication skills
 • Able to communicate in English
 • Proficient in PC Skills
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Choburi)

 

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัคร online และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

 

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

 

Contact Person : Khun Chomnapa Boontam
Address: 150/48 Moo 9 Pinthong Industrial Estate 2, T.Nong-Kham, A.Sriracha, Chonburi Thailand 20110
Telephone: 038-347-137-41#4001, 4300   Fax: 038-347-143
E-mail: hrd@brands1835.co.th

Home Page: http://www.brandsworld.co.th