สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  1. Accountant
2. Assistant Accountant (Tax & Expenses)
3. Assistant Direct Sales Manager (Sales & Customer Analysis, Direct Sales & E-Business)
4. Assistant Trade Marketing Manager
5. Executive Assistant
6. Legal Executive
7. Management Accounting Manager
  1. HR Supervisor_Recruitment
2. Material Planner
3. Plant HR Manager
4. Warehouse Supervisor
   
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง BRAND'S 1835 Co.Ltd.
  1. Production Supervisor
  1. Production Supervisor (Shift)
2. Senior Engineer
3. Warehouse Executive
       

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Executive Assistant

Job purpose

To assist Marketing Manager and team in carrying out Marketing activities to ensure smoothly work

 

 

            Principle Accountability

 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Perform proper secretarial works i.e. filing, documentation, making appointments, monthly report & expense claim etc.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Co-ordinate with Agency and Freelance in the area of PR, Factory Visit, Event, and media Production to ensure that all activities are run properly and followed the plan

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Follow up all activities done ensuring objective achievement

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Issue PO regarding Marketing activities to ensure that all equipments are ready to use timely

 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Co-operate with marketing team to solve current problems that may come from marketing activities.

No. of Position 1

Qualification

- Female, Age 25 - 33 years old.

- Bachelor Degree in Business Administration or related field

- At least 3 years experience in Marketing or Sales of mass consumer products or secretary works

- Fluent in English

- Analytical thinking

- Good Cooperation skill & service mind

- Good personality and interpersonal skill

- Ability to organize paper works

 

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
2. Management Accounting Manager

Job purpose

Responsible for overall function of accounting department

·     Coordinate with company’s Marketing department and Regional office

·         Maintaining, Monitoring B/S & P&L reconciling, Fixed Assets, BOI & Taxation

·         Handling month-end and year-end closing processes, preparing and analyzing

·         Contacting internal auditors, Revenue Department, Customs and Excise Tax

·         Planning and controlling budgets and reviewing and managing cash flow

·         Preparing management reports and packages

·         Completing BOI and taxation processed

·         Support GIA and Internal audit for audit self assessment and timely update

 ·         Be key important leadership role for Finance & Accounting Team

No. of Position 1

Qualification

·         Male or Female, Thai Nationality, age 35 – 45 years

·         Bachelor’s degree in Accounting or higher in related field

·         At least 10 years in accounting and 5 years with supervisory level

·         US/Thai CPA degree is preferable

·         Knowledge of IFRS Standard is preferable

·         Strong knowledge of computerized accounting system

·         SAP Experience is preferable

·         Mature personality, integrity compromised, versatile, good leader skill and able to deal with various types of people

·         Good command of spoken and written in English

·         Positive attitude, good responsibility and able to work under pressure

·         Good communication and problem solving skill

 

·         Commit to excellent

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
3. Assistant Accountant (Tax & Expenses)

Job purpose

To be responsible for clearing expenses, tax (Phor Phor 36 and Phor Ngor Dor 54), cash reviewing, bank reconciliation and month-end closing.

 

·        Handle import and export clearing expenses and enter into SAP

·        Prepare Phor Phor 36 and Phor Ngor Dor 54 to ensure accurate Tax payment

·         Responsible for reviewing  the bank account (Kasikornthai: Suapa) that are processed through direct sales channels

·         Prepare bank reconciliation of all Kasikornthai Bank accounts accurately and timely

·        Assist in month-end closing

·        Proper enter all non PO transactions in SAP system

·         Co-ordinate and work with concerned department in accounting function

No. of Position 1

Qualification

·         Female, Age 24-28 years old.

·         Bachelor Degree in Accounting

·         At least 2 years experience in accounting field i.e. A/P, A/R, G/L and Tax preparation

·         Computer literate especially MS office

·         Good command in English

·         Able to work under pressure

·          Able to work at Wireless Road (ถนนวิทยุ),Bangkok

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
4. Accountant

Job purpose

To responsible for local payment , staff advance and settlement

 

·         Responsible for month-end and year-end fixed cost recording  in SAP system and ensure accuracy and timeliness

·        Handle local cheques payment both BKK & LCB and co-ordinate with bank officers related to outsourcing process and payment supporting documents controlling  

·        Review and manage cheque returned and cheque expired.

·        Handle advance payment to staff and settle advance accuracy on time

·        Proper enter all non PO transactions in SAP system

·         Co-ordinate and work with concerned department in accounting function

 

No. of Position 1

Qualification

·         Female, Age 25-33 years old.

·         Bachelor Degree in Accounting

·         At least 3 years experience in accounting field 

·         Computer literate especially MS office

·         Good command in English

·         Able to work under pressure

·         Able to work at Wireless Road (ถนนวิทยุ),Bangkok

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
5. Legal Executive

Job purpose

To assist and support Senior corporate lawyer to work smoothly including control, revise and follow up contracts and legal matters ensuring that all contracts and legal documents are in line with regulations and laws. 

·         Provide support Senior Legal Counsel in all legal matters.

·         Provide legal secretarial support including coordination, preparation of corporate documents for Toll Thailand entities, preparation and filing Minutes of Board of Directors, Minutes of Shareholder meeting, List of Shareholder and other necessary documents as required by the Department if Business Development, Ministry of Commerce.

·         Preparation Power of Attorney, letter, legal documents or general contracts.

·         Provide legal research and opinion upon request.

·         Update with the law and regulations relating to the company business.

·         Coordinate and liaise with the external lawyer to monitor the litigation case.

·         Able to manage and enroll the signed contract into the Contract Management System regularly

 

 

No. of Position 1

Qualification

            - Male/Famale, Age between 25-32 years old

            - Bachelor’s Degree or higher in Law

- At least 2-3 years experience in commercial legal in law firm or in-house counseling

- Experience in draft and review internal agreement would be an advantage

   - Strong Analytical, negotiation, problem solving skill and attention of details

   - Fluent in English both speaking and writing

   - Able to work at Wireless Road (ถนนวิทยุ), Bangkok

 

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
6. Assistant Direct Sales Manager (Sales & Customer Analysis, Direct Sales & E-Business)

Job purpose

·         Report and analyze Sales and Customer acquisition, retention and engagement in direct  sales channels e.g. E-commerce, Telemarketing, Auto-Replenishment Program. 

·         Conduct deep dive analysis to identify business opportunity and key response variables; leverage these findings to drive lead generation, lifetime customer value, cross & up selling and refining/optimizing sales prospecting.

 • Track on and offline campaigns and develop campaign performance and ROI analysis. Based on the results of the analysis, make recommendations on future campaigns. 

·         Provide information and insights regarding customers, markets, competitors, and promotion campaign effectiveness to measure sales performance to support business decisions.

·         Manage campaigns and co-ordinate with other departments, Business Partners and Vendors.

Maintains sales forecasts and analysis for management reports and generate basis activity reports, and trends.

No. of Position 1

Qualification

·         Male or Female Age 28-35 years old

·         Bachelor’s degree in Business Management, Marketing or related field

·         Must having 5 years experience in Marketing Data Analysis role.

·         Experience in Direct Sales, E-commerce, CRM fields will be advantage.

·         Expert in MsExcel functions and formula, MsWord, and PowerPoint. Exposure Query creation and Analytic tool is a plus.

·         Experience in CEM/CRM software solution e.g. SAP, Oracle etc. would be an advantage.

·          Highly organized with strong attention to details.

·         Self-motivated with strong problem-solving skills.

·         Good command of Thai & English both speaking and writing.

·         Result orientated team player and Carry Positive & Can-do Attitude with Pleasant personality

 ·         Able to work at Wireless Rd, Bangkok

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
7. Assistant Trade Marketing Manager

Job purpose

- Co-work with Marketing and Sales Team to develop and implement customized channel promotions for products.

- Analyze channel sell through and promotion results, outlet by outlet and implement improvement plans.

- Conduct and check competitive benchmarking, retail price comparison, competitors movement and feedback to Marketing and Sales Team.

- Analyze channel performance, shops performance and provide feedback to Marketing Managers and Sales Team.

- Identify and implement key KPI metrics for measurement of efficiency and resource allocation.

- Develop new channels to assist sales team to grow the business.

- Ensuring alignment across the sales and marketing on field sales needs and marketing initiatives and budget management

- The role needs to work closely with Marketing Managers and Sales Teams in various channels

No. of Position 1

Qualification

·         Male only , Age 30 - 40 years old.     

·         Bachelor Degree/Master Degree in Business Administration, Business Marketing or related field

      ·         At least 5 years Direct experience in Sale & Trade marketing from sizeable FMCG company

      ·         Work with Distributor would be preferable

      ·         Fluent in English & Burmese

      ·         Good Analytical skills with good business acumen

      ·         Decision making oriented

      ·         Willingness to be based in Yangon, with frequent travel throughout Myanmar

 

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

สนใจติดต่อสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส(ประเทศไทย) จำกัด
140/1 อาคารเคี่ยนหงวน2 ชั้น 15
ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ คุณกานต์วลี
โทร. 02-651-4211 ต่อ 1412 และ 1411

ดูแผนที่


โรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Plant HR Manager

Job purpose

Responsible for overall of plant human resources management and human resources services as well as general administration management to ensure that all activities and practices are in line with law and regulation as well as improve the level of employee satisfaction

·      Being Strategic HR Business Partner. Responsible for core HR strategic management in the areas of Recruitment, Performance Management System and Compensation & Benefits of the company.

·      Supervise recruitment & selection system to ensure that new employee is matched with qualification required and company culture including works with management to plan and implement programs to meet human resource requirements supporting short- and long-term business needs. Drive Human Resources operations specifically: manpower planning, recruitment, employee activities, employee relations and etc.

·        Supervise ER and CR activities to ensure that all activities are in line with company strategy and meet employees and customers’ satisfaction. Conducting induction communicating the enhancement of the company’s orientation programs.

·        Monitor all activities related to compensation and benefit function to ensure that they are in line with law and regulation. Develop, plan and implement HR communication strategies and activities to employees in an effective and timely manner

·        Handle specific situations (e.g. discipline, work practice changes) and on their implications in terms of labour agreements and identify chronic labour relations problem areas and recommends solutions including participate in negotiating conference with labour union

 

·        Lead, direct, evaluate and develop HR members to be HR professional and ensure the team is implemented effectively and within established budget and complies with all relevant regulations, law and employment standard

·        To coordinate with other manager to promote two ways communication, good working environment in order to enhance understanding and good relationship between employee and company and among employee themselves.

No. of Position 1

Qualification

·            Male/Female, Age over 35 years old.

·            Bachelor Degree in Human Resources Management / Public Administration / Personnel Administration / Business Administration / related field.

·            Holding Master Degree in related field would be an advantage.

·            At least 5 year experiences in Managerial level especially in Human Resources Management, with minimum 5 years in middle – top management level. 

·            Practical experience in dealing with Union is preferable

·            Good knowledge of Thai Labor Laws and Regulations

·            Be a change agent with strategic and analytical thinking

·            Good interpersonal skill and persuasive communication

·            Ability to make good decisions and practice critical thinking

·         Good communicating, negotiating and resolving conflict skills

·         Able to work in Laem Chabang Industrial Estate

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
2. Material Planner

Job purpose

To schedule, co-ordinate and purchase assigned Materials using for Brand’s production/manufacturing to ensure smooth production process

 

                 ·        Issue purchase order of responsible materials and follow up for on-time delivery to ensure uninterrupted production lines

·        Control responsible inventory level according to company’s policy/ target

·        Co-ordinate & follow up with supplier(s), development personnel for responsible materials to ensure that new and/or new version of materials can be delivered on time.

·        Work closely with suppliers to ensure quality of supplied materials conforming to our standard

·        Issue Supplier Corrective Action Report (SCAR) to non-conforming Materials, and follow up the reply in due date.

·        Co-ordinate & follow up with QA and Supplier(s) to solve non-conformities of responsible Materials, in order to ensure uninterrupted production.

·        Prevent, minimize and solve inventory problems regarding old Aging, Obsolete, Provision, Write-off and Out-of-Stock

·        Update suppliers’ performance

·         Issue a Negative Order (OX) and follow up a credit note from the supplier to match with rejected material values.

·         Inform warehouse staff to handle the obsolete materials properly to prevent the mis-use problem.

·        Ensure that concerned Procedures and Instructions are being followed and carried out properly

·        Update Assistant Manager-Planning all concerned material status at all time.

No. of Position 1

Qualification

- Male/Female, Age 25 - 30 years old.

- Bachelor Degree in Business Administration, Logistics, Supply Chain, Food Science/Technology or related field

- At least 2 years experience in Planning or Purchasing field (Food Factory)

- Experience with SAP material master and structure is required

- Able to work under pressure

- Good communication skill in English

- Good negotiation Skills

- Computer literate - Able to work at Laem Chabang Industrial Estate, Chonburi

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
3. HR Supervisor_Recruitment

Job purpose

To source and screen potential candidates by using good understanding of the organization's requirements timely and co-ordinate with concerned parties and mentor new employee to ensure employment confirmation

·         Works with managers to define candidate qualifications and conducts screening interviews

·         Identifies sources and implements recruitment plan to support company growth plan.

·         Supervise and participates in recruitment processes to ensure selecting and recruitment effectiveness

·         Provide candidates database and keep relation with potential candidates to be ready for fulfill the next vacancy

·         Prepares routine documentation appropriate to the recruitment processes, engagement, probation period and confirmation of new employees.

·         Manage and conduct soft orientation for new comer(s) on the 1st join date to ensure that they are ready to work in new environment and understand in company rules and regulation including basically of all requirements system such as GMP, HACCP, ISO etc. concerned with their works.

·         Conduct monthly Induction program for group of new comer(s) to ensure that they are understood in cross-functional departments and Cerebos worldwide.

·         Co-ordinate with sub-contract provider in any issue to ensure that they will provide staff to requester timely.

·         Monitor sub-contract representative in any related issue to ensure that they are in line with company regulation and standard

No. of Position 1

Qualification

·         Male/Female Age 25-30 years

·         Bachelor Degree in Human Resource Management or related field

·         3-5 years experience in recruitment function with basically knowledge of Database management system.

·         Possess knowledge of Competency-based interview.

·         Familiar with ISO 9000, 14000 system and document control system

·         Good command in written and spoken English

·         Good interpersonal and communication Skill

·         Computer literate with basically knowledge of MS.offices 

·         Able to work at Laemchabang Industrial Estate

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
4. Warehouse Supervisor

Job purpose

To manage and control warehouse ensuring smooth process flow from material storage and issuance through production or customers

·        Ensure materials deliver to customers are packed properly as requested quantity and in good condition

·        Monitor, control and improve inventory accuracy together with FIFO system

·        Prevent, minimize and solve problems/losses and/or abnormal happening in warehouse

·        Co-ordinate with planners to clear Rejected, Obsolete materials from warehouse

·        Ensure that concerned procedures and work instructions are updated

·        Ensure that concerned procedures and work instructions are being followed and carried out properly

·        Plan and assign duty & responsibility to each subordinate to ensure that the responsible warehouse section has been operated efficiently

·        Update Assistant Manager-Warehouse all warehouse information and status at all time

No. of Position 2

Qualification

·         Male / Female, Age 25-35 years old.

·         Bachelor Degree in Logistic, Business Administration, Accounting or Related fields

·         At least 3 years experience in warehouse controlling & Stock management

·         Practical experience in SAP system

·         Good command in English and Computer skills

·         Good leadership skill

·          Ability to make decision and provide recommendation/resolution

·         Able to work at Laem Chabang Industrial Estate, Chonburi

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

 

 

 

 

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
38/6 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ติดต่อ : คุณบุปผา

 

 

 

 

 
โทร : 038-490400-5 ต่อ 2411/ Fax: 038-490407
E-mail : hrd@cerebos.co.th / Web Site : www.brandsworld.co.th

ดูแผนที่


โรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Production Supervisor

Job purpose

To monitor, plan, measure and supervise daily production operations to achieve target and quality following Production standard instructions and Quality policy

          Production control and planning

·        Control total 3 production lines; Mincing, Cooking and Processing including to work in shift and Saturday working as assigned

·        Issue a weekly production plan and control to ensure that daily production is properly run and met the target

·        Section’s performance analysis and propose action plan on monthly meeting

·        Solve and prevent any production problem and/or abnormal happening

·        Perform a daily/bi-weekly meeting with DL, Line leader and Technician to update a production line problem, solving and prevent any production problem and/or abnormal happening

Control System

·        Ensure that all worker’s dress is in accordance with the one specified in the GMP Guidelines including cleanliness and personal hygiene

·        Ensure that all safety precautions are being observed by the production staff

·         Closely monitor and continuous improve working environment

·         Yearly staff evaluation

·        Yearly review and setting a section budget

·        Yearly review and setting target of section

·        Ensure proper daily cleaning toward production area, equipment and machinery

·        Give relevant production data to Production Manager for updating production records

·        Assist and follow instructions given by Production Manager

·        Monitor and improve working environment with 5s, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 and GMP & HACCP standard including create new activity or reward ensuring employee satisfaction, moral and continuous improvement.

Cost control

·        Closely control and mange FOH expense under section

·        Control and minimize wastage of raw materials, indirect materials and products

·         Monitoring and control all assets in section

·        Closely monitor daily production downtime and record the cause of downtime on respective daily production forms

·        Closely monitor the usage of manpower and daily direct labor productivity in the section

·        Plan and arrange manpower to suit with variable production plan and also monitor and analyze process trouble to eliminate production loss ensuring productivity improvement target achievement.

Maintenance and spare parts

·         Work with technicians (internal and external) to ensure machine utilization, capacity and performance to meet department’s target

·         Work with technicians(internal and external) to ensure new machines to meet department’s target and control spare parts and R&M cost to be within budget

Continuous Improvements

·         Implement improvement projects to solve problems and improve production process to meet section’s target

·         Improvement Project to minimize wastage and increase yield/productivity

No. of Position 1

Qualification

- Male/Female, Age 22-30 years old

- Bachelor or Master Degree in Food Engineer, Food Science or related field

- At least1-2 years experience in food industry

- Good command of English and computer skills

- Computer literate

- Able to work in Shifts

- Able to work at Pinthong II Industrial Estate, Chonburi

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่
ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
150/50 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ติดต่อ คุณบุปผา อภิสิทธิ์ 
โทร : 038-318777 ต่อ 8417 / Fax: 038-318778
E-mail : hrd@cerebos.co.th / Web Site : www.brandsworld.co.th

ดูแผนที่


BRAND'S 1835 Co.Ltd.

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Senior Engineer

Job purpose

 • Supervise the Engineering Department to support day-to-day operational needs 
 • Responsible for administration, control, documentation, maintenance and management of process control systems and procedures  
 • Provide engineering expertise and technical leadership to increase equipment reliability and availability, including assuming responsibility of directing improvement and optimization of process equipment by working with various multi-functional teams such as project, process and maintenance engineering teams 
 • Analyze maintenance and equipment performance data to identify repetitive equipment issues and implement improvement procedures.
 • Control the repair and maintenance expenditure as well as spare part stock at target level   
 • Expected to develop effective preventive maintenance programs, calibration procedures and troubleshooting methods.
 • Encourage subordinates/team to improve capability consistently through TPM activities e.g. AM, PM, Focus Improvement, Kaizen and Education & Training for Technicians

 

No. of Position 1

Qualification

 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering or equivalent
 • Age between 37-45 years old
 •  Minimum 10 years’ relevant experience
 •   Highly technical with good knowledge of equipment, such as metal stamping and plastic molding, is desirable 
 •  Strong organizational, analytical and problem solving skills 
 • Matured, selfmotivated team player with good interpersonal, communication and organizational skills 
 •   Good verbal and written communication skills in English.
 • Tools & Die making experience.
 • Stamping tool making experience to do maintenance
 • Able to work Monday-Friday and alternate Saturday (Shift)
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Chonburi)

Go to top

2. Production Supervisor (Shift)

Job purpose

 

 •  To monitor, plan, measure and supervise daily production operations to achieve target and quality following Production standard instructions and Quality policy
 • Ensures production meets or exceeds the target output and operate within the company’s efficiency and quality standard
 • Work closely with other counterparts in understanding critical operational duties and tasks required, such as fulfilling production shipments with good quality products to customers on time, manpower planning and management, basic process understanding and troubleshooting, participating in Lean/Kaizen projects, etc

No. of Position 1

Qualification

 • Diploma or Bachelor’s Degree in Manufacturing or equivalent
 • Age over 30 years old
 •  More than 8 years’ relevant experience with minimum 3 years in supervisory capacity
 •  Proactive approach to product quality control and improvement
 •  A team leader with excellent planning, organizational and problem-solving skills
 •  Resourceful and analytical with strong interpersonal and communication skills to coach and motivate others
 • Strong statistical background with ability to collect, analyze and utilize data for problem-solving and continuous improvements
 • Able to work under pressure and meet tight deadlines
 • Proficient in MS Office applications
 • Able to communicate in English
 • Able to work Monday-Saturday (Shift)
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Chonburi)

Go to top

3. Warehouse Executive

Job purpose

 

·       To manage and control warehouse ensuring smooth process flow from material receiving, storage and issuance through production or customers

·       Monitor, control and improve Inventory Accuracy together with FIFO system

·       Updating of inventory management system and scheduling of deliveries

·       Plan and assign duty & responsibility to each subordinate to ensure that the responsible warehouse section has been operated efficiently

·       Update Factory Manager all warehouse information and status at all time

No. of Position 1

Qualification

 •  Experienced in Warehouse/Store/Machine Spare Part control Operation
 • Able to work independently and under pressure
 • Good written and verbal communication skills
 • Able to communicate in English
 • Proficient in PC Skills
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Choburi)

 

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัคร online และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

 

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

 

Contact Person : Khun Chomnapa Boontam
Address: 150/48 Moo 9 Pinthong Industrial Estate 2, T.Nong-Kham, A.Sriracha, Chonburi Thailand 20110
Telephone: 038-347-137-41#4001, 4300   Fax: 038-347-143
E-mail: hrd@brands1835.co.th

Home Page: http://www.brandsworld.co.th