สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  1. Assistant Brand Manager ( Location : Yangon, Myanmar )
2. Assistant Sales & Marketing Manager ( Location : Yangon, Myanmar )
3. Channel Development Manager
4. Purchasing Supervisor
  1. Production Technician
   
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง BRAND'S 1835 Co.Ltd.
  1. เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
2. Packaging Development Supervisor
3. QA Packaging
4. QA Supervisor - Customer Complaint
5. Safety Officer
6. Senior Packaging Development Supervisor
  1. Production Supervisor (Shift)
2. Senior Engineer
3. Warehouse Executive
       

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Assistant Sales & Marketing Manager ( Location : Yangon, Myanmar )

Job purpose

 • Co-work with Marketing and Sales Team to develop and implement customized channel promotions for products.
 • Analyze channel sell through and promotion results, outlet by outlet and implement improvement plans.
 • Conduct and check competitive benchmarking, retail price comparison, competitors movement and feedback to Marketing and Sales Team.
 • Analyze channel performance, shops performance and provide feedback to Marketing Managers and Sales Team.
 • Identify and implement key KPI metrics for measurement of efficiency and resource allocation.
 • Develop new channels to assist sales team to grow the business.
 • Ensuring alignment across the sales and marketing on field sales needs and marketing initiatives and budget management
 • The role needs to work closely with Marketing Managers and Sales Teams in various channels

No. of Position 1

Qualification

Qualifications:

·         Male only , Age 30 - 40 years old.     

·        Bachelor Degree / Master Degree in Business Administration, Business Marketing or related field

 ·         At least 5 years Direct experience in Sale & Trade marketing from sizeable FMCG company

 ·         Work with Distributor would be preferable

 ·         Fluent in English & Burmese

 ·         Good Analytical skills with good business acumen

·         Decision making oriented

·         Willingness to be based in Yangon, with frequent travel throughout Myanmar

 

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
2. Assistant Brand Manager ( Location : Yangon, Myanmar )

Job purpose

• Analyzing sales performance and forecasting future sales
• Support marketing plan and create the sales promotion and special event or other activities that related to the brand and coordinate with team
• Planning, developing, executing, and evaluating to the marketing communication tools, promotional campaign, sales action to achieve company sales targets
• Updating team on sales performance and analyzing the operation issues and create the action plan to resolve the issues
• Support Marketing Team for marketing material preparation & marketing plan and activities
• Survey the market to understand the market situation & customer behavior and requirements
• Analyze the customer needs and market trend to identify the product plan that match with the business requirement and generate the Sales Opportunity
• Manage and analyze the monthly and quarterly product sale report
• Handle the other assignments from Management

No. of Position 1

Qualification

·            Male / Female , Age 25 - 34 years old.       

·            Bachelor Degree / Master Degree in Business Administration, Business Marketing or related field

  ·          At least 2 years Direct experience in Marketing Brnad Management or Advertising Agency from sizeable FMCG company

 ·          Fluent in English & Burmese

·         Willingness to be based in Yangon, with frequent travel throughout Myanmar

 

 

 

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
3. Purchasing Supervisor

Job purpose

To handle all purchases and responsible items for Head Office and other departments to ensure required quality and specification as well as cost effectiveness

·        Search alternative sources of supplied materials to get lowest possible price with acceptable quality

·        Work closely with suppliers to ensure quality of supplied materials conforming to  our standard

·        Prepare supplied materials budget

·        Work with Legal and responsible departments to get service contract signed/renewed in-time

·        Attend relevant meeting and provide PCM Manager and other department the necessary information

 

 

No. of Position 1

Qualification

-          Male or Female. Age 30-35 years old

-          Bachelor Degree in Business Administration or related field

      -          At least 5 years experience in Purchasing - inventory field

      -          Good command in spoken and written English

      -          Experience in SAP system will be advantage

      -          Good negotiation skill

      -          Computer literate

      -          Able to work at Wireless Road (ถนนวิทยุ) Bangkok

 

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
4. Channel Development Manager

Job purpose

The primary responsibility of the role is to grow sustainable sales and market share in the assigned territories of all BRAND’S® product. This is accomplished through multiple activities including partner strategy sessions by working closely with internal & external department and leading the development of channel programs.

I.                             Strategy task – to review business of assigned territories and propose winning strategy, then forming action plan and propose budget to achieve short term & long term goal regarding our company’s objective and direction

II.                          Routine task – to review current plan/budget vs actual, to do market share analysis, to monitor competitor’s activity, to do marketing monthly meeting presentation, to have market visit

No. of Position 1

Qualification

·         Male/Female Age 27-35 years old.     

·         Bachelor Degree / Master Degree in Business Administration or related field

      ·         At least 5 years experience in trade marketing from sizeable FMCG company

      ·         Proactive, Strong leadership and excellent influencing skills

      ·         Good Analytical skills with good business acumen

      ·         Decision making oriented & Driving Change behavior to drive business growth

      ·         Excellent spoken, written, interpersonal and presentation skills

      ·         Fluency in English both speaking and writing

 

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

สนใจติดต่อสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส(ประเทศไทย) จำกัด
140/1 อาคารเคี่ยนหงวน2 ชั้น 15
ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ คุณกานต์วลี / คุณทองดี
โทร. 02-651-4211 ต่อ 1412 และ 1411

ดูแผนที่


โรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ต้องการด่วน !!!
1. Production Technician

หน้าที่หลัก

ควบคุม ดูแล และรักษาความสะอาดเครื่องจักรที่รับผิดชอบให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

•ควบคุม ดูแล ทำ Preventive Maintenance และ Planned Maintenance ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักร และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
•ควบคุมให้มีอะไหล่คงคลังที่จำเป็นพร้อมใช้งานเสมอ
•จัดเตรียม ขอสั่งซื้อ และติดตามอะไหล่ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำ Preventive Maintenance, Planned Maintenance และ Work order ต่างๆ
•ดูแลรักษาคู่มือ/drawing เครื่องมือ และอุปกรณ์ ตลอดจน update รายการเครื่องจักร และอุปกรณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้พร้อมใช้งานเสมอ
•ดูแล ปฏิบัติตาม ระบบงาน Maintenance เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

- จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ในสาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง เเละสาขาช่างกล

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานซ่อมแซมเครื่องจักร , ทำ PM วางแผนและบำรุงรักษาเครื่องจักร

- หากเคยผ่านงานในอุตสาหกรรมผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้

ไปด้านบน

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

 

 

 

 

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
38/6 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ติดต่อ : คุณสมฤดี บุญประสิทธิ์

 

 

 

 

 
โทร : 038-490400-5 ต่อ 2411/ Fax: 038-490407
E-mail : hrd@cerebos.co.th / Web Site : www.brandsworld.co.th

ดูแผนที่


โรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

ต้องการด่วน !!!
1. เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

หน้าที่หลัก

ตรวจพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ก่อนส่งพิมพ์

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

-ชาย/หญิง  อายุ 25-32 ปี

-จบการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์,มนุษย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-หากมีประสบการณ์ด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือจบการศึกษาด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีประสบการณ์และชื่นชอบในงานพิสูจน์อักษร (พิสูจน์อักษรตามโรงพิมพ์ หรือ งานด้าน QA Pacakaging Incoming PM)

-มีความละเอียดรอบคอบ,ช่างสังเกต

-สามารถปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 จังหวัดชลบุรีได้

ไปด้านบน

URGENTLY REQUIRED !!!
2. QA Packaging

Job purpose

Ensuring that raw material of packaging products meet set requirements and specifications

•Check all text on label to comply with Labeling Laws or approved labels from customers.
•Develop packaging and its specification for all new products, update and maintain packaging spec
•Evaluating, selecting and negotiating with suppliers
•Control and keep data/document to ensure its well-documented and easy to reference.

No. of Position 1

Qualification

-Male/Female Age 20-28 years old

-Bachelor Degree in Science or related fields

-At least 1 years experience in check all text & label packaging 

-Good command of English and computer skills

-Observation skill

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
3. QA Supervisor - Customer Complaint

Job purpose

·         To monitor and improve Production process to ensure that all production processes are in line with quality system and maintain overall quality system ensuring product quality and customer satisfaction

·         To handle customer complaint to ensure that concerned party get the feedback timely

·        Control Department’s Document: Quality plan, HACCP Plan, GMP Procedure, Process

 flow & Specification, Process validation and monitoring report, Standard   Testing   

·        methods and rework procedure ,statistical FG quality report, FG testing report/COA, and product regulations/requirements update

·        Review test method and equipment in process based on Good Laboratory Practice (GLP) ensuring accuracy and reliability      

No. of Position 1

Qualification

·         Male/Female 28-35 years old

·         Bachelor Degree or Master Degree in Food Science / Food Technology/ Bio-Technology or related field.

·         3-5 years experience in Customer Complaint & QA Function

·         Possess basic knowledge of HACCP/GMP/ISO 9000 concept

·         Good command of English and Computer skills

·         Strong Communication & Co-ordination skills

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
4. Safety Officer

Job purpose

To supervise, control and monitor Health, Safety and Security management system including activities related to environment issues to ensure that all activities are in line with law and regulations, the requirements of OHSAS 18001 & ISO 14001

1. Safety

·      Provide and monitor safety plan, project, standard and all practices including give advise to Management team to ensure that all practices are in line with Health and Safety Law

·      Create activities, advise and train staff to prevent them from unsafe working condition and act

·      Check and analyse cause to danger occurring from work and report to all concerned persons including preventive suggestion ensuring that all causes are prevented

·      Coordinate with a concerned party to do risk assessment according to Risk Assessment Procedure  and report to related authority

·      Prepare and train staff about emergency plan related to safety issue including practice regularly to ensure practice effectiveness

·      Prepare yearly safety plan and budget propose to related authority and follow up actions as plan.

·      Timely prepare and send all reports to the concerned Government Department as law’s requirement

·      Follow up new Safety & Environmental law and regulation and update company record at all time

·      Be responsible person for confine space operations as indicated in company announcement to ensure that all the operations are in line with regulations and law

2.  Health

·      Manage nursing room to ensure that its operation is in line with Health and Safety Law

·      Study ergonomics including check and analyse cause to illness occurring from work and report to all concerned persons with preventive suggestion to ensure employee healthiness

·      Collect and analyse information about Health management and report to related authority

·      Create activities and media to boost health consciousness among staff

3.  Environment

·     Support EMR and give advise to concerned person both internal and external for problem solving, following up and coordination in Environmental Management System

·     Identify Aspect & Impact to ensure effective Environmental Management System

·     Control chemical purchasing and update chemical list to concerned department at all time

·     Keep monitoring waste management and coordinate with Admin Supervisor for correction

4.  Security/Guard

·      Monitor guard to ensure that their practices are in line with company regulations and safeguard company asset

·      Provide plan and train guard about emergency plan related to security system ensuring practice effectiveness

 

 

No. of Position 1

Qualification

·         Male / Female Age 24-32 years old

·         Bachelor Degree in Health and Safety or related field

·         At least 3 years experience in Health and Safety area

·        At least 1 year experience as a Trainer in related area

·        Passed Professional Safety Officer training course

·        Possess “Safety for Confine Space: permission granted” training course

·        Computer literate

·         Good communication skill in English

·         Ability to composure during stressful situations

·         Good looking, smiling and friendly

·         Able to work at Pinthong 2 Industrial Estate

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
5. Packaging Development Supervisor

Job purpose

To manage all technical aspects of packaging development including paper packaging and other packaging to meet customer requirements.

·         Packaging development

o   Develop packaging by co-coordinating with MKT, Procurement, Production, QA, Logistics and external parties such as suppliers, co-packers, designers.

o   Develop packaging and its specification for all new products, update and maintain packaging spec.

o   Work with packaging supplier to improve cost, capability and quality.

 

o   Check all text on label to comply with Labeling Laws or approves labels from customers.

No. of Position 1

Qualification

·         Bachelor Degree in Packaging Technology, Food Science & Technology or  related fields

·         At least 1-2 years experience in Food packaging development

·         Knowledge in GMP / HACCP/ ISO9000 / ISO14000 / Food labeling Law.

·         Good command of English and computer skills

·         Strong Communication & Co-ordination skills

  

Go to top

URGENTLY REQUIRED !!!
6. Senior Packaging Development Supervisor

Job purpose

·         To manage all technical aspects of packaging development including paper packaging and other packaging to meet customer requirements.

 

1.      Packaging development

o   Develop packaging by co-coordinating with MKT, Procurement, Production, QA, Logistics and external parties such as suppliers, co-packers, designers.

o   Develop packaging and its specification for all new products, update and maintain packaging spec.

o   Work with packaging supplier to improve cost, capability and quality.

o   Minimize packaging quality problem.

o   Issue and maintain barcode.

o   Check all text on label to comply with Labeling Laws or approves labels from customers.

2.      General Role

o   Control and keep data/document to ensure its well-documented and easy to reference.

o   Transfer knowledge of all new or modified packaging to QA, production and relevant department.

 

No. of Position 1

Qualification

·         Bachelor Degree/ Master Degree in packaging Technology

·         At least 5 years experience in packaging development.

·         Knowledge in GMP / HACCP/ ISO9000 / ISO14000 / Food labeling Law.

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่
ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์ม ใบสมัคร online

และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
150/50 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ติดต่อ คุณบุปผา อภิสิทธิ์ 
โทร : 038-318777 ต่อ 8417 / Fax: 038-318778
E-mail : hrd@cerebos.co.th / Web Site : www.brandsworld.co.th

ดูแผนที่


BRAND'S 1835 Co.Ltd.

URGENTLY REQUIRED !!!
1. Senior Engineer

Job purpose

 • Supervise the Engineering Department to support day-to-day operational needs 
 • Responsible for administration, control, documentation, maintenance and management of process control systems and procedures  
 • Provide engineering expertise and technical leadership to increase equipment reliability and availability, including assuming responsibility of directing improvement and optimization of process equipment by working with various multi-functional teams such as project, process and maintenance engineering teams 
 • Analyze maintenance and equipment performance data to identify repetitive equipment issues and implement improvement procedures.
 • Control the repair and maintenance expenditure as well as spare part stock at target level   
 • Expected to develop effective preventive maintenance programs, calibration procedures and troubleshooting methods.
 • Encourage subordinates/team to improve capability consistently through TPM activities e.g. AM, PM, Focus Improvement, Kaizen and Education & Training for Technicians

 

No. of Position 1

Qualification

 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering or equivalent
 • Age between 37-45 years old
 •  Minimum 10 years’ relevant experience
 •   Highly technical with good knowledge of equipment, such as metal stamping and plastic molding, is desirable 
 •  Strong organizational, analytical and problem solving skills 
 • Matured, selfmotivated team player with good interpersonal, communication and organizational skills 
 •   Good verbal and written communication skills in English.
 • Tools & Die making experience.
 • Stamping tool making experience to do maintenance
 • Able to work Monday-Friday and alternate Saturday (Shift)
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Chonburi)

Go to top

2. Production Supervisor (Shift)

Job purpose

 

 •  To monitor, plan, measure and supervise daily production operations to achieve target and quality following Production standard instructions and Quality policy
 • Ensures production meets or exceeds the target output and operate within the company’s efficiency and quality standard
 • Work closely with other counterparts in understanding critical operational duties and tasks required, such as fulfilling production shipments with good quality products to customers on time, manpower planning and management, basic process understanding and troubleshooting, participating in Lean/Kaizen projects, etc

No. of Position 1

Qualification

 • Diploma or Bachelor’s Degree in Manufacturing or equivalent
 • Age over 30 years old
 •  More than 8 years’ relevant experience with minimum 3 years in supervisory capacity
 •  Proactive approach to product quality control and improvement
 •  A team leader with excellent planning, organizational and problem-solving skills
 •  Resourceful and analytical with strong interpersonal and communication skills to coach and motivate others
 • Strong statistical background with ability to collect, analyze and utilize data for problem-solving and continuous improvements
 • Able to work under pressure and meet tight deadlines
 • Proficient in MS Office applications
 • Able to communicate in English
 • Able to work Monday-Saturday (Shift)
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Chonburi)

Go to top

3. Warehouse Executive

Job purpose

 

·       To manage and control warehouse ensuring smooth process flow from material receiving, storage and issuance through production or customers

·       Monitor, control and improve Inventory Accuracy together with FIFO system

·       Updating of inventory management system and scheduling of deliveries

·       Plan and assign duty & responsibility to each subordinate to ensure that the responsible warehouse section has been operated efficiently

·       Update Factory Manager all warehouse information and status at all time

No. of Position 1

Qualification

 •  Experienced in Warehouse/Store/Machine Spare Part control Operation
 • Able to work independently and under pressure
 • Good written and verbal communication skills
 • Able to communicate in English
 • Proficient in PC Skills
 • Able to work at Pinthong II Industrial Estate (Choburi)

 

Go to top

ต้องการฝากประวัติ หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น กรุณา คลิกที่นี่

ผู้มีความสนใจสมัครงาน  กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัคร online และนำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย มายื่นในวันสัมภาษณ์งาน

 

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

 

Contact Person : Khun Chomnapa Boontam or Khun Udomsri 
Address: 150/48 Moo 9 Pinthong Industrial Estate 2, T.Nong-Kham, A.Sriracha, Chonburi Thailand 20110
Telephone: 038-347-137-41#4001, 4300   Fax: 038-347-143
E-mail: hrd@brands1835.co.th

Home Page: http://www.brandsworld.co.th